PLAN ZAJĘĆ MARZEC 2023 GRUPA RADOSNE MALUCHY

Archiwum planów zajęć » Archiwum 2022 / 2023 » PLAN ZAJĘĆ MARZEC 2023 GRUPA RADOSNE MALUCHY

Tydzień 01.03.- 03.03.2023

Temat tygodnia: Lubimy rysować i malować.

- Rozpoznawanie przyborów służących do malowania, rysowania albo wycinania.

- Słuchanie wiersza D. Gellner „Kredki- siostrzyczki” (fragment).

My jesteśmy Rysujemy, co się da –

Kredki-siostrzyczki. Kurki, chmurki, kota, psa.

Kolorowe mamy spódniczki. No i proszę! Jest obrazek!

Gdy nas ktoś do ręki bierze, więc zatańczmy wszystkie

To biegamy po papierze. razem.

- Rozmowa kierowana na temat wiersza. Przykładowe pytania: „Co rysowały kredki?”, „Jaki jest wasz ulubiony kolor?”.

- Prezentacja kolorów za pomocą kolorowych kartek.

- Zabawa słowna „Porównanie”,np. czerwony jak….

- Zabawa ruchowa „Pędzelki i farbki”.

-Zabawa orientacyjno-porządkowa „Spacer kaczek”.

- Prezentacja różnego rodzaju folii- badanie dotykiem.

- Zabawa badawcza „malowanie na folii- badanie właściwości folii pod wpływem farby.

- Rysowanie flamastrami- ćwiczenia prawidłowego chwytu pęsetkowego.

- Zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem „Zepsuty samochód”.

- Zabawa dydaktyczna „Do pary”, np.: pies i buda, pędzel i farby. Rozwijanie logicznego myślenia.

- Zabawa dydaktyczno-manualna „Narysuj coś kolorem…”.

- Rozwiązywanie zagadek o kolorach, np.: „W tym kolorze jest niebo i morze” (niebieski), „Tego koloru szukaj na łące, jest w nim trawa i żabki skaczące” (zielony).

- Nazywanie kolorów tęczy. Malowanie tęczy palcami.

- Piosenka „Kolory” -nauka kolorów dla najmłodszych.

-Praca plastyczna „Tęcza i chmura”.

Tydzień 06.03.- 10.03.2023

Temat tygodnia: Lubimy śpiewać i grać.

- Prezentacja instrumentów muzycznych: bębenek, dzwonek, cymbałki.

- Ćwiczenia słuchowe „Dźwięki wokół nas”, „Wydobywamy dźwięki”.

- Zabawa orientacyjno-porządkowa „Idziemy za dźwiękiem”.

-Słuchanie opowiadania E.Stadtmuller „Koncert”. Cel: zachęcanie do uważnego słuchania utworu.

-Zabawa artykulacyjna „Pełno dźwięków” na podstawie rymowanki Małgorzaty Skrobacz.

Pełno dźwięków jest dokoła, Kurczę piszczy: pi, pi, pi,

wrona – kra, kra, kra, kra, woła. A pies groźnie szczerzy kły: wrrr.

Wietrzyk szumi: szu, szu, szu, Stuka obcas: stuk, stuk, stuk,

krówka muczy: mu, mu, mu. dzięcioł puka: puk, puk, puk.

Deszczyk pada: kap, kap, kap, Indyk woła: gul, gul, gul,

woda chlupie: chlap, chlap, chlap. woda w rurach: bul, bul, bul.

Krzesło skrzypi: skrzyp, skrzyp, skrzyp,

Zegar tyka: tik-tak, tik.

- Zabawa artykulacyjna, usprawniająca mięśnie warg podczas wymawiania samogłosek- „Koncert ryb”. Cel: usprawnianie narządów artykulacyjnych.

- Zabawa ruchowa rozwijająca zwinność „Rybki w sieci”.

- Ćwiczenia graficzne „Ryba i rybki”.

- Zabawa dydaktyczna „Co to za instrument?”.

- Zabawa ruchowo-naśladowcza „Gramy na instrumentach”.

- Nazywanie poznanych instrumentów przedstawionych na zdjęciach. Naśladowanie wydawanych przez nie dźwięków.

- Praca plastyczna „Cymbałki”.

Tydzień 13.03.- 17.03.2023

Temat tygodnia: Wiosna idzie przez świat.

- Słuchanie opowiadania A. Galicy „Chomik szuka wiosny”. Cel: poznawanie oznak wiosny.

- Zwracanie uwagi, że wiosną wracają do nas ptaki, które na zimę odleciały do ciepłych krajów.

- Zagadki słuchowe „Co to za ptak?”.

- Historyjka obrazkowa „Rodzina bocianów”.

- Zachęcanie do wspólnej nauki wiersza D.Wawiłow „Wiosna”.

Idzie wiosna po świecie, i we włosach kwiatuszki.

piszą o niej w gazecie. Biega boso po trawie,

Ma zziębnięte paluszki trzyma ptaki w rękawie.

- Loteryjka obrazkowa „Co pasuje do wiosny?”.

- Oglądanie prezentacji multimedialnej na temat wiosennych kwiatów – poznanie nazw wiosennych kwiatów.

- Prezentacja piosenki o wiośnie z pokazywaniem „To już czas”.

- Zabawa ruchowo-naśladowcza „Bocian długonogi”.

- Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ptaszki – do gniazd!”.

- Ćwiczenia graficzne „Koloruję rysunek bociana”.

- Zabawa z wykorzystaniem chusty animacyjnej „Wysoko-nisko”.

- Zabawa w echo.

- Zabawa ruchowo-naśladowcza „Kaprys pogody”.

- Zabawa ruchowa rozwijająca szybką reakcję na sygnał „Jaskółki – do gniazd!”.

- Spacer w pobliżu przedszkola – przyglądanie się drzewom i krzewom, krążącym wokół nich ptaków.

-Praca plastyczna „Przebiśniegi”.

Plan zajęć – marzec 2023

Temat tygodnia: Wiosenne porządki.

- Słuchanie wiersza D.Gellner „Wiosenne porządki”.

Chodzi wiosna Płot maluje, Kto chce piękny

po ogródku, ścieżki grabi, mieć ogródek,

sieje coś i sadzi. Grządki przekopuje. niech ją naśladuje!

Z wiosennymi porządkami

dobrze sobie radzi.

- Zabawa inscenizacyjna „Wiosenne kwiaty”.

- „Co służy do sprzątania?” – burza mózgów. Poznawanie nazw urządzeń wykorzystywanych do sprzątania.

- Wdrażanie do dbania o porządek w najbliższym otoczeniu.

- Zabawa dydaktyczna „Układamy w szafie”, „Sprzątamy w sali”.

- Zabawa ruchowa „Wycieramy kurze”.

- Zabawa artykulacyjna „Powiedz inaczej”.

- Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie po śladzie.

- Powitanie wiosny. Wiosenny Korowód z Marzanną wokół przedszkola.

- Zabawa ruchowa w kółeczku „Kółko graniaste”.

- Zabawa gimnastyczna „Zerwij kwiatki”.

- Zabawa dydaktyczna „Co zniknęło?”.

- Zapoznanie się z piosenkami dotyczącymi wiosny.

- Praca plastyczna „Zielona żabka”.