PLAN ZAJĘĆ LUTY 2023 GRUPA RADOSNE MALUCHY

Aktualności » PLAN ZAJĘĆ LUTY 2023 GRUPA RADOSNE MALUCHY

Plan zajęć – luty 2023

Grupa RADOSNE MALUCHY

Tydzień 01.02- 03.02.2023

Temat tygodnia: Jesteśmy samodzielni w kuchni.

• Rozpoznawanie przedmiotów wykorzystywanych w pracach kuchennych, nazywanie ich i określanie, do czego służą.

• Nazywanie zdjęć. Mówienie do czego służą przedstawione na nich przedmioty. Kolorowanie rysunku garnka.

• Ćwiczenia klasyfikacyjne- segregowanie łyżek według wielkości; prawidłowe posługiwanie się określeniami: mała, duża ( ćwiczenia indywidualne).

• Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej „ Czajnik z gwizdkiem”.

• Zapoznanie z tekstem piosenki: „ Z mamą w kuchni”.

  1. Mama piecze ciasto,

my jej pomagamy.

z mąki, jajek, cukru

ciasto ugniatamy.

Ref.: Pomagamy mamie

w domowych pracach,

kiedy zmęczona

do domu wraca.

  1. Zupę razem z mamą

dzisiaj gotujemy,

przyprawiamy, wymieszamy

i ze smakiem zjemy.

Ref.: Pomagamy…

  1. Kanapki z mamusią

chcemy przygotować,

z jajkiem, serem i szczypiorkiem,

będą nam smakować.

Ref.: Pomagamy…

• Słuchanie wiersza T. Śliwiaka „Łyżka i widelec”. Cel: poznawanie przeznaczenia sztućców.

• Określanie, co jemy łyżką, co łyżeczką, a co – widelcem. Odszukiwanie w naklejkach zdjęć: łyżki, łyżeczki, widelca.

• Zabawa orientacyjno-porządkowa „ Z garnka do garnka”.

• Zabawa dydaktyczna „Gotujemy zupę”.

• Zabawa rozwijająca sprawność manualną „Robimy kluseczki”.

• Zabawa „Co do czego pasuje?”.

• Zabawa orientacyjno-porządkowa „ Przyjaciele Misia Uszatka”.

• Zabawa tematyczna w kąciku lalek „Przyjęcie dla lalek”.

• Zabawa muzyczno-ruchowa „Taniec łyżki i widelca”.

• Zabawa rozwijająca sprawność manualną „Fasola i groch”.

Tydzień 06.02- 10.02.2023

Temat tygodnia: Baśniowy świat.

• Nauka prostej wyliczanki o baśniach.

Czary-mary, czary-mary,

mam różowe okulary.

Okulary mi się zbiły,

wszystkie czary- ulotniły.

• Słuchanie opowiadania R. Piątkowskiej „ Obudzona królewna”. Cel: rozwijanie mowy.

• Oglądanie bajek i baśni zgromadzonych w kąciku książki.

• „Król i królowa”- przyklejanie na sylwetach króla i królowej elementów ich strojów. Cel: rozwijanie sprawności manualnej.

• Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej – składanie w całość pociętego obrazka przedstawiającego królową lub króla.

• Zabawa „Mów i rób”.

• Zabawa ruchowa z elementami czworakowania „Przejdź przez tunel”.

• Zabawa przy piosence „Labada”.

• Ćwiczenia dykcyjne – powtarzanie zdań przez N.

• Zabawa ruchowo-naśladowcza „Chodzę jak król, chodzę jak królowa”.

• Zabawa twórcza „Czarowanie”.

• Zabawa „Co robi moja ręka?”.

• Zabawy dowolne w wybranych kacikach.

• Praca plastyczno-techniczna w grupie „Zamek króla i królowej”.

Tydzień 13.02- 17.02.2023

Temat tygodnia: Chciałbym być…

• Zabawa rozwijająca umiejętność rozpoznawania rzeczy oraz ich grupowania- „Do kogo to należy?”.

• „Kto potrafi tak jak ja?” – zabawa naśladowcza; budowanie wiary we własne możliwości, naśladowanie kolegów i koleżanek, zachęcanie innych dzieci do udziału w zabawie.

• Słuchanie opowiadania D. Głośnickiej „Kokardka”, inscenizowanego maskotkami. Cel: rozwijanie mowy.

• Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Zgadnij, co rysuję”.

• Ćwiczenia indywidualne „Długie i krótkie paski”.

• Zabawa dydaktyczna „Wysoki czy niski?”. Cel: określanie wysokości przedmiotów.

• Zabawa rozwijająca myślenie przyczynowo-skutkowe „Co zrobisz?”.

• Zabawy z wykorzystaniem wiersza I. Suchorzewskiej „Leciutki żarcik”. Cel: rozwijanie umiejętności określania masy przedmiotów.

• Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej „Waga”.

• Zabawy przy piosence „Zakupy”. Cel: rozwijanie umiejętności ilustrowania piosenki ruchem.

• Zabawa dydaktyczna „Czego potrzebuję?”.

• Zabawa bieżna „Zamieniamy się miejscami”.

• Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Utrzymaj równowagę”.

• Zabawa orientacyjno-porządkowa „Ciężko-lekko”.

• Zapoznanie się z ideą dnia Świętego Walentego, zachęcenie dzieci do okazywania uczuć innym osobom ( kolegom, koleżankom).

• Wysłuchanie wiersza ,,Walentynki”.

W dniu świętego Walentego

nic nie może dziać się złego,

nikt nie może się dziś złościć,

bo dziś nadszedł dzień miłości...

Mamy dzisiaj Walentynki

święto chłopca i dziewczynki.

Takich co to się kochają

no i sobie też ufają.

Nawet słoniki porcelanowe

kotki, żyrafy i misie pluszowe,

dziś wysyłają swe Walentynki...

by każdy wesołe miał minki.

• Wykonanie pracy plastycznej „Najładniejsza walentynka”.

• Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań- konstrukcyjne, plastyczne, tematyczne według pomysłów dzieci pod nadzorem nauczyciela.

Tydzień 20.02- 28.02.2023

Temat tygodnia: Poznajemy kształty.

• Nauka piosenki „Koło, kwadrat i trójkąt”. Zabawa ruchowa do piosenki.

• Wyszukiwanie kwadratów na tablicy.

• Wysłuchanie zagadki:

Zagadka zaczyna się stąd,

że jest w nim prosty każdy kąt.

no i zawsze, mój kolego,

równe boki w nim. (kwadrat)

• Wyszukiwanie w sali przedmiotów w kształcie kwadratu.

• Układanie na dywanie kompozycji z kwadratowych klocków wg pomysłów dzieci.

• Słuchanie opowiadania „Bajki nowej prostokątnej i kwadratowej” W. Wawiłow.

• Omówienie bajki.

• Prezentacja figury prostokąta.

• Zabawa dydaktyczna- dzieci segregują klocki według kształtu.

• Zabawa ruchowa w kółeczku „Kółko graniaste”.

• Zabawa ruchowa „Kierowca”.

• Zabawa dydaktyczna „Co zniknęło?”.

• Zabawa „ Taniec figur”.

• Zabawa „ Rozpoznaj figurę”.

• Zabawa „Czego więcej?”.

• Praca plastyczno-techniczna z poznanych figur geometrycznych „Pajacyk”.