PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ WRZESIEŃ

Aktualności » PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ WRZESIEŃ

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

WRZESIEŃ

Temat tygodnia:NASZE PRZEDSZKOLE

Tydzień I


Poniedziałek: Trampolinek odwiedza przedszkole.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Powitanie

 • Zabawy dowolne według indywidualnego wyboru dzieci

 • Zabawa kołowa z recytacją wyliczanki

 • Zabawa „Gdzie się schował miś?”

 • Zabawa artykulacyjna

 • Zajęcia rytmiczne


Zajęcia główne:

 • Zabawa integracyjna „Jestem ja , jesteś ty”

 • Wysłuchanie opowiadania „W drodze do przedszkola”

 • Omówienie treści opowiadania

 • Zabawa rytmiczna „Klaszczemy z Trampolinkiem”

 • Zabawa ruchowa „Zwierzęta”

 • Praca plastyczna „Wiewiórka”


Wtorek: Przyjaciele Trampolinka.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Kolorowanie kredkami

 • „Nasze zabawy”- indywidualne zabawy w kącikach tematycznych

 • Spacer po przedszkolu

 • Zabawa ze śpiewem „Labado”


Zajęcia główne:

 • Rozmowa na temat przyjaciół Trampolinka

 • Zabawa dydaktyczna „Mały i duży”

 • Nauka wierszyka z okazji pasowania na przedszkolaka

 • Zabawa rytmiczno-ruchowa „Skacząca piłeczka”

Środa: Oto ja.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Opowiadanie przez dzieci co widziały w drodze do przedszkola

 • Zabawa dydaktyczna „Pasuje nie pasuje”

 • Zabawa ruchowa „Stary niedźwiedź”

 • Zabawa „Minki”


Zajęcia główne:

 • Rozmowa na temat wyglądu i budowy ciała

 • Omówienie ilustracji przedstawiającej postać dziecka

 • Nazywanie poszczególnych części ciała

 • Nauka wierszyka z okazji pasowania na przedszkolaka

 • Zabawa „Mój wizerunek w lustrze”


Czwartek: Mam swój znaczek w szatni.
Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa integracyjna „Nasz uśmiech”

 • Rytmika

 • Ćwiczenia oddechowe „Kolorowe baloniki”

 • Zabawa „Piłka i imię”

 • Zabawa „Kto co lubi”

Zajęcia główne:

 • Zajęcia integracyjne - Dzień Przytulania

 • Powitanie w kole „Przytul mnie”

 • Zabawa ruchowa z gestami i mimiką

 • Zabawa ruchowa „Znajdź swój znaczek”

 • Kolorowanie kredkami po konturze

Piątek: Kolorowy Trampolinek.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa pantomimiczna „Co robię?”

 • Zabawa „Echo rytmiczne” rozwijanie koordynacji i pamięci słuchowo-ruchowej

 • Zabawa konstrukcyjna „Budujemy domy”

 • Ćwiczenia oddechowe

 • Spacer/zajęcia sportoweZajęcia główne:

 • Ćwiczenia w opisywaniu wyglądu

 • Zabawa „Kółko graniaste”

 • Ćwiczenie spostrzegawczości „Co zniknęło?”

 • Praca plastyczna

 • Nauka wierszyka z okazji pasowania na przedszkolaka

Tydzień II
Temat tygodnia:Wszyscy razem.

Poniedziałek: Magiczne słowa.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa „Jak masz na imię?”

 • Zabawa „Pary”-nauka ustawiania się w parach

 • Zabawa z piłką

 • Zajęcia rytmiczne

 • Nauka wierszyka


Zajęcia główne:

 • Zabawa słowna „Zagadki Trampolinka”

 • Rozmowa na temat sytuacji kiedy trzeba używać magicznych słów

 • Zabawa ruchowa „Przepraszam, dziękuję”

 • Rozmowa na temat wyglądu przedszkola i urządzeń znajdujących się na jego terenie


Wtorek: Malowane koralne.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa plastyczna „Dorysuj”

 • Zabawa w pokazywanie „Lampa, nos”

 • Zabawa w teatr

 • Zabawa „Kto to mówi”


Zajęcia główne:

 • Zabawamanualna „Korale”- nawlekanie

 • Rozmowa na temat „Co robimy w przedszkolu?”

 • Nauka wierszyka z okazji pasowania na przedszkolaka

 • Zabawa orientacyjno -porządkowa „Figurki”

Środa: Postać człowieka.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa pantomimiczna „Zgadnij kim jestem?”

 • Zabawa plastyczna

 • Zabawa dydaktyczna „Pary”

 • Zabawy w kącikach zainteresowań


Zajęcia główne:

 • Zabawa „Jak wyglądamy?”-obserwacja postaci dziecka w ruchu

 • Rozmowa na temat wyglądu człowieka

 • Ćwiczenia graficzne

 • Nauka wierszyka z okazji pasowania na przedszkolaka

 • Zabawa słuchowa „w rytm bębenka”


Czwartek: Zasady grzecznego przedszkolaka.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa plastyczna „Narysuj siebie i kolegę”

 • Zabawa orientacyjno -porządkowa „Znajdź parę”

 • Zabawa tematyczna „Idziemy z lalką i misiem na spacer”

 • Zabawa „Jak mam na imię”


Zajęcia główne:

 • Zajęcia społeczne z wykorzystaniem tekstu literackiego- mój dziadek

 • Zabawa integracyjna „Łódź ratunkowa”

 • Wspólne układanie zasad grzecznego przedszkolaka

Piątek:Lubimy malować.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa plastyczna „Narysuj coś”

 • Zabawa skoczna „Przeskocz listek”

 • Zbieranie liści na jesienne bukiety

 • Zabawa ruchowa przy muzyce „Wirujące kolory”

Zajęcia główne

 • Wysłuchanie wierszyka o magicznych słowach

 • Rozmowa sterowana na temat wiersza

 • Nauka wierszyka z okazji pasowania na przedszkolaka


Temat tygodnia : Jestem przedszkolakiem


TYDZIEŃ III


Poniedziałek : Moje emocje


Aktywność poranna i popołudniowa :

· zabawa integracyjno - ruchowa „Piłka w kole”

· zabawa dydaktyczna „Niespodzianka w worku”

· ćwiczenia poranne

·zabawa z pokazywaniem części ciała

·zabawa ruchowo-graficzna

·zabawa ruchowa „Po śladach”


Zajęcia główne :

·zabawa dydaktyczna „Moje emocje”

·zabawa ruchowa „Pokaż, co robisz, gdy jesteś...”

·wykonanie ćwiczenia

·burza mózgów – wspólna próba odpowiedzi na pytania, np.: „Po czym poznajemy, że ktoś jest smutny (wesoły)”?


Wtorek : Dzień przedszkolaka


Aktywność poranna i popołudniowa :

·zabawa paluszkowa do rymowanki

·zabawa w kole ze śpiewem – doskonalenie koordynacji słuchowo-ruchowej

·ćwiczenia poranne

·zabawa oddechowa

·zabawa „Zgadnij, jakie to zwierzę”

·zabawy konstrukcyjne – układanie budowli z klocków


Zajęcia główne :

·rozmowa na temat Dnia Przedszkolaka

·konkursy zręcznościowe

·zabawy taneczne w kole przy muzyce

·zabawa oddechowa

·ćwiczenia gimnastyczne


Środa : Ręka prawa

Aktywność poranna i popołudniowa :

·swobodne zabawy w kącikach tematycznych

·zabawa „Dokończ zdanie”

·ćwiczenia poranne

·ćwiczenie oddechowe

·zabawa „Wesoły i smutny przedszkolak”

·ćwiczenie manualne – rysowanie według własnych pomysłów


Zajęcia główne :

·zabawa rytmiczna z naśladowaniem gestów

·zabawa integracyjna w kole „Po mojej prawej stronie”

·zabawa „Pokaż tak jak ja”

·wykonanie karty z balonikiem

·zabawy rytmiczne uwrażliwiające na różne elementy muzyki


Czwartek : Radosne miny

Aktywność poranna i popołudniowa :

·zabawa „Iskierka przyjaźni”

·zabawa ruchowa „Pająk i muchy”

·ćwiczenia poranne

·zabawa dydaktyczna „Duży – mały”

·układanie puzzli

·zabawa ruchowa skoczna „Pajacyk”

Zajęcia główne :

·nauka rymowanki

·zabawa w skojarzenia

·ćwiczenie graficzne „Minki – buźki”

·zabawa pantomimiczna – pokazywanie ciałem i mimiką stanów emocjonalnych: smutku, radości, zagniewania, zdziwienia, złości


Piątek : Dziewczynka i chłopiec

Aktywność poranna i popołudniowa :

·zabawy z gazetami

·zabawa tematyczna „Obiad u lalek”

·ćwiczenia poranne

· Jeżyki budują domek” – zabawa z elementem czworakowania

·zabawa ruchowa „Dotknij czerwonego”

·zabawa z chustą animacyjną


Zajęcia główne :

·zabawa plastyczna „Dziewczynka lub chłopiec”

·zabawa ruchowa „Ręka do ręki”

·ćwiczenia gimnastyczne


TYDZIEŃ IV


Temat tygodnia : Witamy Panią Jesień


Poniedziałek : W ogrodzie przedszkolnym

Aktywność poranna i popołudniowa :

· rozmowa z dziećmi o tym, jak spędziły weekend i co ciekawego robiły

·ćwiczenie plastyczne „Drzewo”

·ćwiczenia poranne

·zabawa plastyczna „Wydzieramy liście”

·zabawa logopedyczna

·zabawa na czworakach „Spacer jeża”

Zajęcia główne :

·oglądanie teatrzyku sylwetowego do opowiadania „W ogrodzie przedszkolnym”

·zabawa ruchowa „Krety pod ziemią”

·wykonanie ćwiczenia

·ćwiczenia gimnastyczne


Wtorek : Jeż ma kolce

Aktywność poranna i popołudniowa :

·ćwiczenie plastyczne „Kosz z sadu”

·zabawa „Rozróżnianie kolorów”

·ćwiczenia poranne

·zabawa z gazetami

·składanie w całość prostych obrazków pociętych na kilka części

·zabawa dydaktyczna „Co lubią zwierzęta?

Zajęcia główne :

·zabawa badawcza w kąciku przyrody

·oglądanie i badanie owoców, rozmowa o ich wyglądzie

·degustacja, określanie smaku

·rozmowa na temat jeży – prezentacja zdjęcia, opowiadanie o ich specyficznym wyglądzie oraz warunkach życia

·praca plastyczna „Jeż” – stemplowanie dłońmi umoczonymi w kolorowych farbach

·zabawa ruchowa „Kolczasty jeż”


Środa : Gdzie siedzi miś?

Aktywność poranna i popołudniowa :

·historyjka obrazkowa o Trampolinku

·zabawy dowolne w kącikach zainteresowań

·ćwiczenia poranne

·słuchanie bajki i rozmowa na temat jej treści

·zabawa oddechowa

·zabawa dydaktyczna „Pokaż obrazek, o którym mówiłem”

Zajęcia główne :

·zabawa orientacyjno-porządkowa „Kierunki”

·zabawa „Gdzie siedzi miś?”

·zabawa ruchowa „Prawy do lewego”

·odrysowywanie prawej dłoni na kartce papieru

·zabawy rytmiczne


Czwartek : Dary jesieni – warzywa

Aktywność poranna i popołudniowa :

·zabawa na spostrzegawczość „Którego obrazka brakuje?”

·zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Posłuchaj”

·ćwiczenia poranne

·rysowanie kredkami na dowolny temat

·ćwiczenie oddechowe „Burza na morzu”

·oglądanie książek i czasopism,szukanie obrazków przedstawiających jesień

Zajęcia główne :

·rozmowa na temat jesieni

·oglądanie ilustracji przedstawiających jesień w parku, w lesie, w ogrodzie, w górach

·rozmowa o zmianach zachodzących w przyrodzie jesienią

·degustacja darów jesieni – warzyw

·określanie ich koloru i smaku

·rozmowa na temat sposobu wykorzystania warzyw oraz ich walorów zdrowotnych

·praca plastyczna „Drzewo”

·zabawa ruchowa „Pracowite wiewiórki”


Piątek : Kolory jesieni

Aktywność poranna i popołudniowa :

·zabawa plastyczna „Odlatujące ptaki”

·wyszukiwanie ilustracji związanych z tematem zajęć – jesienią

·ćwiczenia poranne

·zabawa plastyczna „Kasztanowe ludziki”

·zabawa z piłką z elementem toczenia

·zabawa ruchowa „Omiń dziuplę”

Zajęcia główne :

·ćwiczenie plastyczne „Malowany liść”

·zabawa „Kolorowe skojarzenia”

·zabawa ruchowa „Idziemy na grzyby”

·ćwiczenia gimnastyczne