PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ WRZESIEŃ

Aktualności » PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ WRZESIEŃ

Tydzień I

Temat tygodnia : TO JA

Poniedziałek : Poznajmy się !

Aktywność poranna i popołudniowa :

 • ćwiczenia poranne/rytmika

 • zabawa integrująca „Witam cię!”

 • poranek muzyczny: wprowadzenie postaci Hopsa i elementów porannej gimnastyki

 • ćwiczenia poranne i gimnastyczne

Zajęcia główne :

 • powitanie w kręgu

 • wysłuchanie opowiadania Agnieszki Frączek „Hops”

 • zabawa ruchowa „Skacz jak Hops!”

Wtorek : Hej, oto ja!

Aktywność poranna i popołudniowa :

 • ćwiczenia poranne / spacer

 • zabawa integrująca „Jestem...”

 • Ćwiczenia poranne

 • Zabawa tropiąca „Gdzie jest Hops?”

 • Zabawa ruchowa „Hop, do góry!”

Zajęcia główne :

 • Zabawa powitalna „Co lubię”

 • Zabawa równoważna „Cztery linie”

 • Wskazywanie i nazywanie części ciała

 • Ilustrowanie za pomocą ruchów rymowanki „Lata osa..”

 • Zabawa matematyczna „Ile rąk?”

 • Zabawa „Wielobarwne oczka”

Środa : Nasze zasady

Aktywność poranna i popołudniowa :

 • ćwiczenia poranne / spacer

 • zabawa ruchowa orientacyjno-porządkowa „Chustki”

 • zabawa rozwijająca zmysł równowagi “Woreczek”

Zajęcia główne :

 • zabawa ruchowa z piłką „Hej,ho!”

 • „Nasze zasady!” – wspólne uzgodnienie zasad dotyczących funkcjonowania w przedszkolu

 • Wysłuchanie wierszyka „O naszej grupie” Urszuli Piotrowskiej

 • „Uśmiechnięte twarze” – praca plastyczna rozwijająca motorykę małą

Czwartek: Moje emocje

Aktywność poranna i popołudniowa :

 • ćwiczenia poranne / rytmika

 • zabawa ze wstążką „Jaka mina?”

 • zabawa ruchowa skoczna „Duże kroki”

Zajęcia główne:

 • zabawa paluszkowa „Uśmiech”

 • „Moje emocje” nazywanie i dopasowywanie emocji do opowieści „Jak sobie radzić z emocjami?”

 • Zabawa ruchowa „Zrób to co ja!”

Piątek: Moje marzenia

Aktywność poranna i popołudniowa :

 • ćwiczenia poranne / spacer

 • zabawa „Masażyki”- ćwiczenie sprawności wzrokowo- ruchowej

 • zabawa ruchowa skoczna „Duże kroki”

Zajęcia główne:

 • zabawa paluszkowa „Uśmiech”- ćwiczenie sprawności wzrokowo-ruchowej

 • układanie kawałków włóczki

 • Zabawa ruchowa „Zrób to co ja!”

 • „Moje marzenia „- pogadanka

 • Wysłuchanie wierszyka „Chmurki z marzeniami” Urszuli Piotrowskiej

 • Wysłuchanie opowiadania „Kajtkowe marzenie”

 • Zabawa konstrukcyjna – układanie wież z klocków

Tydzień II

Temat tygodnia : W moim przedszkolu

Poniedziałek : Spacer po przedszkolu

Aktywność poranna i popołudniowa :

 • rytmika

 • zabawa integrująca „Raz, dwa, trzy- przedszkolak patrzy

 • ćwiczenia poranne i gimnastyczne

Zajęcia główne :

 • zabawa powitalna „Wyklaskiwanka”

 • zapoznanie z planem przedszkola

 • spacer po przedszkolu, poznanie rozkładu pomieszczeń

 • dopasowanie przedmiotów do miejsc w przedszkolu

 • wysłuchanie wiersza Agnieszki Frączek „Zaczarowane przedszkole”

 • pogadanka o przedszkolnych zabawach

 • zabawa rozwijająca spostrzegawczość wzrokową „Czy wiesz, co to jest?”

Wtorek : W kuchni

Aktywność poranna i popołudniowa :

 • ćwiczenia poranne / spacer

 • toczenie z plasteliny wałeczków

 • Zabawa rozwijająca motorykę dużą „Szarfa”- przekładanie szarfy

 • Zabawa tropiąca „Gdzie jest Hops?”

 • Zabawa manualna „Kolorowe kule”

Zajęcia główne :

 • Rozwiązywanie zagadki słownej

 • „Kuchnia” – przypomnienie i poszerzenie wiadomości

 • Zabawa „Kuchenne przedmioty”- dopasowywanie przedmiotów zgodnie z przeznaczeniem

 • „Spacer po kuchni” –zapoznanie z wyposażeniem kuchni

Środa : W przedszkolu miło mija czas !

Aktywność poranna i popołudniowa :

 • ćwiczenia poranne / spacer

 • zabawa fonacyjna „Powtarzamy razem!”

 • zabawa “Klocki” – wyodrębnianie zbiorów

Zajęcia główne :

 • „W co lubimy się bawić?” – rozmowa

 • Zapoznanie dzieci z kącikami tematycznymi

 • Zabawa rytmiczna „Wytup imię”

Czwartek: Mój znaczek

Aktywność poranna i popołudniowa :

 • ćwiczenia poranne / rytmika

 • zabawa „Guzikowa układanka”- usprawnienie motoryki małej

 • zabawa naśladowcza „Mój głos!”

 • zabawa ruchowa bieżna „Kolorowe koła”

Zajęcia główne:

 • zabawa „Przedszkolak duży i mały”- porównywanie wzrostu

 • „Losujemy znaczki” –poznawane podstawowych figur geometrycznych

 • Zabawa rozwijająca sprawności przestrzenno-wzrokowe „Poszukiwacze kształtów”

 • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Memo geometryczne”

 • Zabawa kształtująca wyobraźnię przestrzenną „Wstążkowe figury”

Piątek: Moje małe i wielkie talenty Międzynarodowy Dzień Kropki

Aktywność poranna i popołudniowa :

 • ćwiczenia poranne / spacer

 • „Bransoletka” – ćwiczenie manualne

 • Zabawa ruchowa „Wałkowanie na dywanie”

Zajęcia główne:

 • Zabawa powitalna „Hops to my”

 • Zabawa naśladowcza „Powtórz to co ja!”

 • „Co potrafimy najlepiej?”- rozmowa

 • Zabawa „Najwyższa wieża”- porównywanie wysokości

 • Praca plastyczna „Kolorowe kropki”