PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ - SIERPIEŃ

Archiwum » PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ - SIERPIEŃ

Tydzień I


Temat tygodnia:Wielka wyprawa na poszukiwanie skarbu.Poniedziałek:W dżungli.

Zajęcia główne:

 • Zabawa ruchowa - „Droga przez liany”- rozwijanie sprawności ruchowej, doskonalenie umiejętności planowania ruchów

 • Oglądanie ilustracji przedstawiających zwierzęta i rośliny z dżungli

 • Zabawa słuchowa - „Jakie to zwierze?” - rozwijanie uwagi słuchowej

 • Zabawa plastyczna „Kolorowa dżungla” - doskonalenie sprawności manualnej, rozwijanie wyobraźni

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Wtorek: W indiańskiej wiosce.

Zajęcia główne:

 • Zabawa muzyczna „Przywołanie deszczu” - rozwijanie umiejętności reagowania na sygnał,kształtowanie poczucia rytmu

 • Gra na instrumentach muzycznych - bębenek, trójkąt, grzechotki, kastaniety

 • Zabawa muzyczno - „Biegają koniki”- doskonalenie umiejętności naśladowania

 • Zabawa plastyczna „Indiańskie pióropusze”- doskonalenie sprawności manualnej

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Środa: Na morzu.


Zajęcia główne:

 • Zabawa ruchowa „Płynie statek” - ćwiczenie orientacji w schemacie ciała, rozwijanie koncentracji uwagi,doskonalenie dużej motorki

 • Zabawa manipulacyjna „Znajdź taki sam ” - ćwiczenie percepcji wzrokowej,doskonalenie umiejętności kategoryzowania, rozwijanie słownictwa

 • Zabawa dydaktyczna - „Sprzątamy morze”- doskonalenie małej motoryki, wyrabianie dobrych nawyków

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Czwartek: Na Dzikim Zachodzie.


Zajęcia główne:

 • Zabawa dydaktyczna „Gdzie jest mój ogon?” - rozwijanie percepcji wzrokowej, poszerzanie wiedzy o zwierzętach gospodarskich

 • Oglądanie ilustracji zwierząt gospodarskich,oraz ilustracje przedstawiające różne rodzaje sklepów usługowych

 • Zabawa dydaktyczna „W sklepie” -ćwiczenie umiejętności kategoryzowania

 • Zabawa ruchowa „Odznaki szeryfa” - doskonalenie spostrzegawczości

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Piątek: W krainie lodu.


Zajęcia główne:

 • Zabawa manipulacyjna - „Budujemy igloo” „Gdzie jest mój ogon?” - rozwijanie małej motoryki i precyzji ruchów, ćwiczenie koncentracji uwagi

 • Oglądanie ilustracji zwierząt zwierząt arktycznych

 • Zabawa dydaktyczna „ Czyj to ślad?” - poszerzanie wiedzy o faunie Arktyki, wzbogacanie słownictwa

 • Zabawa sensoryczna - „Łowienie w lodzie” - stymulowanie zmysłu dotyku, rozwijanie koncentracji uwagi

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabawTydzień II


Temat tygodnia:Tydzień zabaw ze sznurkiemPoniedziałek:

Zajęcia główne:

 • Zabawa dydaktyczna „Co tu mam? -poszerzenie wiedzy, słownictwa dziecka

 • Zabawa ruchowa „Idź po trasie” - ćwiczenie równowagi

 • Zabawa sensoryczna - „Znajdź je wszystkie” - rozwijanie/stymulowanie zmysłu dotyku

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabawWtorek:

Zajęcia główne:

 • Zabawa dydaktyczna „Długi czy krótki?” - rozwijanie procesów poznawczych, ćwiczenie umiejętności porównywania

 • Zabawa manipulacyjna „Uciekaj sznurku do dziury” - ćwiczenie koordynacji oko-ręka, ćwiczenie cierpliwości, wydłużanie skupienia uwagi

 • Zabawa plastyczna „Odbijanka”- wyzwalanie pozytywnych emocji

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Środa:


Zajęcia główne:

 • Zabawa dydaktyczna „Płynie zróbmy porządek” -ćwiczenie umiejętności sortowania wg.wybranej cechy

 • Zabawa ruchowa „Idę, leżę, skaczę ” - doskonalenie koordynacji ciała

 • Zabawa manipulacyjna- „Nawlekanka”- ćwiczenie motoryki małej, ćwiczenie precyzji palców

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Czwartek:


Zajęcia główne:

 • Zabawa manipulacyjna „Przeplatanka” - rozwijanie motoryki małej

 • Zabawa ruchowa „Ciągnij!” - ćwiczenie mięśni dłoni, rąk, palców, ćwiczenie umiejętności dostosowywania siły

 • Zabawa plastyczna „Malujemy sznurkiem” - odkrywanie przyjemności tworzenia, cieszenie się uzyskanym efektem

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Piątek:


Zajęcia główne:

 • Zabawa dydaktyczna „Znajdź taki sam” - rozwijanie percepcji wzrokowej

 • Zabawa ruchowa „Przeskocz, kucnij, czołgaj się” - rozwijanie sprawności motorycznej: zwinności, skoczności

 • Zabawa manipulacyjna - „Złap w szczypce” „Gdzie jest mój ogon?” -ćwiczenie motoryki małej

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw

 • Zajęcia kulinarneTydzień III


Temat tygodnia:Zabawy z wodą i lodem


Poniedziałek:

Zajęcia główne:

 • Zabawa dydaktyczna „Do czego potrzebna jest woda? -wzbogacanie wiedzy dziecka na temat otaczającego je świata

 • Eksperyment „Kolorowa woda” - pobudzenie ciekawości i wydłużanie skupienia uwagi

 • Zabawa manipulacyjna „Łowienie” - ćwiczenie sprawności manualnej

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Wtorek:

Zajęcia główne:

 • Zabawa dydaktyczna „Woda jest wszędzie” - wzbogacenie słownika dziecka

 • Zabawa dydaktyczna „Co robimy z wodą?” - rozwijanie umiejętności klasyfikowania i porządkowania

 • Zabawa ruchowa „Zabawy z wodą” - wzmacnianie mięśni ciała dziecka

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Środa:


Zajęcia główne:

 • Zabawa dydaktyczna „Skąd się bierze lód?” - pobudzanie ciekawości poznawczej

 • Zabawa ruchowa „Przenoszenie ” - ćwiczenie sprawności motorycznej, ćwiczenie równowagi

 • Zabawa manipulacyjna- „Kostki lodu”- nauka odtwarzania sekwencji wzorów

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Czwartek:


Zajęcia główne:

 • Zabawa dydaktyczna „Lodowe układanki” - zapoznanie/nauka umiejętności określania położeniem przedmiotów w przestrzeni: przed, za, pod, obok, nad

 • Eksperyment - „Zamrażanie” - pobudzenie dziecka do twórczego działania, rozbudzenie ciekawości do eksperymentowania

 • Zabawa dydaktyczna „Parowanie” - ćwiczenie/nauka odnajdywania i dobieranie obrazków w pary, ćwiczenie percepcji wzrokowej

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Piątek:


Zajęcia główne:

 • Zabawa dydaktyczna „Przeciwieństwa” - ćwiczenie myślenia analitycznego

 • Zabawa ruchowa „Lodowe kule” - ćwiczenie zręczności i umiejętności rzutu do celu

 • Zabawa plastyczna „Malowanie na lodzie” - pobudzenie kreatywności - rozwijanie umiejętności twórczych

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabawTydzień IV


Temat tygodnia: Tydzień zabaw z artykułami spożywczymiPoniedziałek:

Zajęcia główne:

 • Zabawa dydaktyczna „Co to jest? - kształtowanie mowy biernej i czynnej

 • Zabawa sensoryczna „Sensoryczne rękawiczki” - doskonalenie koordynacji oko-ręka

 • Zabawa ruchowa „Ścieżka sensoryczna” - ćwiczenie dużej motoryki

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Wtorek:


Zajęcia główne:

 • Zabawa manipulacyjna „Kolorowa droga” - doskonalenie małej motoryki

 • Zabawa plastyczna „ Kolorowe motyle” - ćwiczenie mięśni dłoni, palców, rąk

 • Zabawa sensoryczna „Sortujemy” - doskonalenie sprawności manualnej

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Środa:


Zajęcia główne:

 • Zabawa sensoryczna „Sortujemy” - ćwiczenie spostrzegawczości

 • Zabawa ruchowa „Ryżowy spacer”- doskonalenie sprawności ruchowej

 • Zabawa manipulacyjna „Ryżowe pole” - doskonalenie sprawności ruchowej

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Czwartek:


Zajęcia główne:

 • Zabawa sensoryczna „Masa porcelanowa” - ćwiczenie sprawności manualnej

 • Zabawa plastyczna „Gniotek” - ćwiczenie koncentracji uwagi

 • Zabawa manipulacyjna „Piasek księżycowy” - ćwiczenie małej motoryki

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw


Piątek:


Zajęcia główne:

 • Zabawa plastyczna „Biedronka” - ćwiczenie staranności

 • Zabawa ruchowa „Kawowa ścieżka” - usprawnianie dużej motoryki

 • Zabawa sensoryczna - „ Pestki z arbuza” - doskonalenie małej motoryki

 • Spacer/ Zabawy na przedszkolnym placu zabaw

 • Zajęcia kulinarne