PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ - MAJ

Archiwum » PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ - MAJ

Tydzień I


Temat tygodnia:Dzień flagi.

Poniedziałek: Dzień Flagi.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Biały lub czerwony"

 • Zabawa skoczna „Jak kangur”

 • Spacer/Zajęcia sportowe

 • Zajęcia rytmiczne


Zajęcia główne:

 • Zajęcia społeczne- Dzień Flagi .

 • Zabawa ruchowa „Skoczne powitanie”

 • Wysłuchanie fragmentów wiersza Moniki Niewielskiej „Mój świat”

 • Rozmowa inspirowana wierszem

 • Zabawa tropiąca „Flaga Polski”

 • Zabawa matematyczna „Flagi”

 • Wykonanie ćwiczenia z kart pracy
Wtorek: Konstytucji 3 Maja .


Środa: Godło Polski.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa usprawniająca motorykę małą „Białe i czerwone koraliki”

 • Spacer/Zajęcia ruchowe

 • Zabawa „Jestem orłem”

 • Zabawa tropiąca „Znajdź flagę”

Zajęcia główne:

 • Zajęcia społeczne w wykorzystaniem tekstu literackiego- godło Polski.

 • Wysłuchanie fragmentu wiersza Władysława Bełzy „Katechizm polskiego dziecka”

 • Rozmowa inspirowana wierszem

 • „Orzeł Biały ”-praca plastyczna

 • „Orzeł”- zabawa ruchowa


Czwartek: Stolica Polski.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Ćwiczenie grafomotoryczne „Mozaika z trójkątów"

 • Zabawa rozwijająca spostrzegawczość „Gdzie jest syrena?”

 • „Moja syrenka”-zabawa usprawniająca motorykę mała

 • Rytmika


Zajęcia główne:

 • Zajęcia społeczne- stolica Polski

 • Zabawa integracyjna „Wycieczka”

 • Zabawa dydaktyczna „Pokaż na mapie ”

 • Pogadanka „Wiesz o swojej stolicy?”

 • „Śpiew syreny”- zabawa orientacyjno - porządkowa

 • Praca plastyczno-techniczna „Syrenka”Piątek: Tańce polskie.
Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Zabawy w parach"

 • Zabawa „Piękna nasza cała Polska”

 • Spacer/zajęcia sportowe

 • Zabawa ruchowa „Do norki”


Zajęcia główne:

 • Zajęcia społeczne -tańce polskie

 • Zabawa ruchowa „Taniec na powitanie”

 • Tańce polskie- prezentacja zdjęć strojów, omówienie wybranych tańców narodowych i nauka poloneza

 • Zabawa taneczna „Nasz polonez”


Tydzień II


Temat tygodnia:Lubię przyrodę.Poniedziałek:Ogród botaniczny .

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa sensoryczna „Jak smakuje miód"

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Zbieramy pyłek kwiatowy”

 • Zajęcia rytmiczne

 • Spacer/Zajęcia sportoweZajęcia główne:

 • Zajęcia społeczno przyrodnicze-ogród botaniczny

 • Zabawa ruchowa „Robimy zdjęcia”

 • „Poznajemy ogród botaniczny”

 • Zasady zachowania się w ogrodzie botanicznym

 • Praca plastyczna „Rośliny z ogrodu botanicznego

Wtorek: Zielnik

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zajęcia angielskiego

 • Zabawa grafomatoryczna „Różne kwiaty”

 • Zabawa tropiąca „Gdzie jest atlas ziół”

 • Zabawa oddechowa „Karteczki”


Zajęcia główne:

 • Zajęcia społeczno-przyrodnicze z wykorzystaniem tekstu literackiego- „Zielnik”

 • Wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan „Zielnik”

 • Rozmowa inspirowana wierszem

 • Wycieczka do parku

 • Porównywanie zebranych roślin z materiałami opisanymi w książkach botanicznych

 • „Nasza kolekcja” -przygotowanie roślin do zielnika

 • Zabawa ruchowa „Szukamy ziół”


Środa: Drzewa w lesie.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Spacer/zajęcia sportowe

 • Zabawa ruchowo- naśladowcza „Pozdrawiamy drzewa”

 • Zabawa pantomimiczna „Drzewo szumi! Drzewo choruje!”

 • Ćwiczenia grafomotoryczne „W co ubierają się drzewa?”


Zajęcia główne:

 • Zajęcia przyrodnicze -drzewa w lesie

 • Zabawa powitalna w kole

 • Rozmowa na temat zasad bezpieczeństwa poza terenem przedszkola

 • Wycieczka do lasu lub parku - „Co wiemy o drzewach?”

 • Praca plastyczno-techniczna „Drzewa w parku”

Czwartek: Czego potrzebują rośliny.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa matematyczna „Ile płatków spadło z kwiatka?"

 • Usprawnianie mięśni twarzy „Koniki”

 • Zabawa orientacyjno-porządkowa „Kolory”

 • Zajęcia rytmiczne

 • Spacer/Zajęcia sportowe


Zajęcia główne:

 • Zajęcia społeczno-przyrodnicze- czego potrzebują rośliny?

 • Zabawa integracyjna „Słońce”

 • Rozmowa tematyczna „Czego potrzebują rośliny?”

 • Wykonanie ćwiczenia z kart pracy

 • Praca plastyczna „Jestem florystą”Piątek:Zwierzęta na łące.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa zręcznościowa „Bociany i żabki”

 • Zabawa na powitanie „Łąka się budzi”

 • Ćwiczenia grafomotoryczne „Leniwe ósemki”

 • Spacer/Zajęcia sportowe


Zajęcia główne:


 • Zajęcia społeczno-przyrodnicze z wykorzystaniem tekstu literackiego- „Zwierzęta na łące”

 • Pogadanka „Co to jest łąka?”

 • Wysłuchanie opowiadania Agnieszki Frączek „Pomocna niezapominajka”

 • Rozmowa na temat opowiadania

 • Wykonanie ćwiczenia z kart pracy

 • Praca plastyczna „Biedroneczka”

Tydzień 3 PODWODNY ŚWIAT


Poniedziałek -PODWODNY ŚWIAT


Aktywność poranna i popołudniowa


-zabawa z chustą animacyjną „Fale”

-ćwiczenia poranne/rytmika

-”Może pełne ryb”-ćwiczenie usprawniające motorykę małą

-zabawa rozwijająca umiejętność określania położenia w przestrzeni”Gdzie jest krab”

Zajęcia główne

-wysłuchanie wiersza M. Mazan „Podwodny świat”

-rozmowa inspirowana wierszem

-wykonanie ćwiczenia przyklejanie rybki w akwarium

-praca plastyczno-techniczna „Ośmiornica”


Wtorek -ŻÓŁW

Aktywność poranna i popołudniowa

-zabawa ruchowa „Spacer żółwi”

-ćwiczenia poranne /spacer

Zajęcia główne

-zabawa usprawniająca motorykę małą”Głowa żółwia”

-zabawa grupowa „Raz,dwa,trzy żółw patrzy”

-rozmowa tematyczna Jakie mogą być żółwie?

-wykonanie ćwiczenia z kart pracy


Środa -GROŹNA RYBA

Aktywność poranna i popołudniowa

-zabawa ruchowa „Rekin w głębinach”

-ćwiczenia poranne/spacer

-układanie puzzli „Morskie potwory”

Zajęcia główne

-zabawa orientacyjno-porządkowa „Uwaga rekin”

-rozmowa tematyczna „Rekiny postrach głębin”

-praca plastyczno-techniczna „Rekin”

-zabawa matematyczna „Zęby rekina”

-zabawa ruchowa „Morska fala”


Czwartek -KONIKI MORSKIE

Aktywność poranna i popołudniowa

-zabawa muzyczna „Dźwięki z głębi morza”

-ćwiczenia poranne/rytmika

-zabawa naśladowcza „Bal morski”

-ćwiczenia usprawniające motorykę małą „Mój konik morski”

Zajęcia główne

-wysłuchanie wiersza M. Mazan „Konik morski”-rozmowa inspirowana wierszem

-zabawa inspirowana spostrzegawczość „Koniki morskie”

-praca plastyczno-techniczna „Koniki morskie”


Piątek -KOLOROWE RYBKI

Aktywność poranna i popołudniowa

-zabawa orientacyjno -porządkowa”Rybki do muszli”

-zabawa usprawniająca motorykę małą „Rybeńka,rybka,ryba”

-ćwiczenia poranne /spacer

Zajęcia główne

-zabawa naśladowcza „Rybie minki”

-wykonanie składanki ryby

-pogadanka na temat ryb-oglądanie i omawianie różnych gatunków ryb-ogląd

-praca plastyczno -techniczna „Kolorowe rybki”


TYDZIEŃ 4 KOCHANI RODZICE


Poniedziałek ZAWODY MOICH RODZICÓW

Aktywność poranna i popołudniowa

-zabawa naśladowcza „Mama gotuje”

-prezentacja piosenki „Dla mamy i taty gram”

-ćwiczenia poranne /rytmika

-zabawa tropiąca „Gdzie jest śrubokręt”

Zajęcia główne

-zabawa integracyjna „Gorąca iskierka”

-pogadanka „Zawody moich rodziców”

-zabawa pantomimiczna „Gdzie pracuję”

-zabawa słowna „Kim chciałbym zostać w przyszłości?”


Wtorek SERCA DLA RODZICÓW

Aktywność poranna i popołudniowa

-zabawa usprawniająca umiejętności grafomotoryczne „Kolorowanki”.Dzieci kolorują rysunki

-utrwalanie piosenki „Dla mamy i taty gram”

-ćwiczenia poranne/spacer

-zabawa słowna „Marzenia moich rodziców”

-zabawa „Kto lubi owoce?”

Zajęcia główne

-rozmowa tematyczna „Nasi rodzice”

-wykonanie laurki dla rodziców

-zabawa matematyczno – tropiąca „Serca”

-zabawa rozwijająca umiejętności grafomotoryczne „Serduszkowa mozaika”


Środa

Aktywność poranna i popołudniowa

-zabawa „Moja rodzina”.Dzieci rysują portret swoich bliskich

-realizacja piosenki „Dla mamy i taty gram”

-ćwiczenia poranny /spacer

-zabawa orientacyjno-porządkowa „Raz,dwa,trzy,rodzinka partrzy”

Zajęcia główne

-praca techniczna „Zróbmy to razem”

-wysłuchanie wiersza U. Piotrowskiej „Festyn”-rozmowa inspirowana wierszem


Czwartek MOJA MAMA JEST NAJLEPSZA NA ŚWIECIE

Aktywność poranna i popołudniowa

-zabawa naśladowcza „Moja mama”

-śpiewanie piosenki „Dla mamy i taty gram”

-ćwiczenia poranne/rytmika

-zabawa ruchowa „Wspólny dzień mamy z dzieckiem”

-zabawa skoczna „Droga do mamy”

Zajęcia główne

-zabawa naśladowcza „Muzyczne powitanie”

-rozmowa kierowana „Jaka jest moja mama?”

-praca plastyczno-techniczna „Wazonik dla mamy”

-wykonanie ćwiczenia z kart pracy


Piątek MÓJ KOCHANY TATA

Aktywność poranna i popołudniowa

-zabawa usprawniająca motorykę małą „Męskie fryzury i nakrycia głowy”

-śpiewanie piosenki „Dla mamy i taty gram”

-ćwiczenia poranne/spacer

-zabawa naśladowcza „Tak jak tata”

-zabawa słowna „Co wiesz o swoim tacie?”

Zajęcia główne

-zabawa na powitanie „Samolot i tata”

-rozmowa kierowana „Mój kochany tata”

-zabawa orientacyjno-porządkowa „Naprawiamy zabawki”

-praca plastyczna

-wykonanie ćwiczenia z kart pracy