PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ - LIPIEC

Archiwum » PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ - LIPIEC

Tydzień I

Temat: Podróż do krainy pełnej zdrowia.PRZEBIEG ZAJĘĆPoniedziałek: Piramida żywienia.

 • Wysłuchanie bajki wprowadzającej „Podróż do krainy zdrowia”.

 • Pierwsza stacja zdrowe żywienie- zabawa ruchowa ze śpiewem przy akompaniamencie piosenki „Jedzie pociąg z daleka “.

 • Piramida żywienia przedszkolaka- ogólny opis pięter i grup żywieniowych.

 • Zabawa ruchowa z elementami edukacji matematycznej „Zaczarowane przysmaki”- porównywanie liczebności, przeliczanie elementów.

 • Oddzielanie produktów zdrowych od niezdrowych.

 • Rozsypanka „Piramida” praca plastyczno-techniczna.

Wtorek: Słodycze i ich zamienniki.

 • Druga stacja-zdrowe zamienniki słodyczy.

 • Miejsce słodyczy w piramidzie żywienia-rozmowa sterowana.

 • Aforyzmy o słodyczach-słuchanie i omówienie aforyzmów, prowadzące dzieci do wniosku, że przyczyną dolegliwości i chorób jest nadmierne spożywanie słodyczy.

 • Negatywne skutki jedzenia słodyczy.

 • Uczymy się stosować zdrowsze zamienniki słodyczy- dzieci poznają produkty, które są smaczne, a zarazem dużo zdrowsze od słodyczy- miód, syrop klonowy, ksylitol(cukier brzozowy), świeże i suszone owoce.

 • Warsztaty kulinarne-przygotowanie z dziećmi zdrowych słodyczy- sałatka owocowa, owocowe szaszłyki.

Środa: Higiena osobista.

 • Trzecia stacja higiena osobista- zabawa ruchowa ze śpiewem.

 • Zagadki- dzieci odgadują i jednocześnie wybierają z koszyka przedmiot, który jest rozwiązaniem zagadki.

 • Rozmowa na temat zasad higieny osobistej, ukazanie związku pomiędzy przestrzeganiem zasad higieny osobistej, a profilaktyką chorób zakaźnych.

 • „Mydło lubi zabawę”- zabawa naśladowcza przy piosence.

 • Wysłuchanie wiersza S. Karaczewskiego „Dla każdego coś zdrowego”.

 • Rozmowa na temat wiersza.

 • Zabawa bańki mydlane.

Czwartek: Praca stomatologa.

 • Śpiew połączony z improwizacja ruchową- „Szczotka, pasta, kubek, ciepła woda”.

 • Czwarta stacja – zdrowe zęby; celem podróży jest gabinet stomatologiczny. zaimprowizowany na dywanie (plansze, zdjęcia).

 • Skąd biorą się zęby i do czego służą?

 • Dlaczego trzeba dbać o zęby mleczne?

 • Odsłuchanie i omówienie z dziećmi treści wiersza Jana Brzechwy „Natka szczerbatka”.

 • Wysłuchanie piosenki „Dbaj o zęby”.

Piątek: Budujemy odporność.

 • Recytacja wiersza Jana Brzechwy „Katar”.

 • Rozmowa na temat treści wiersza mająca na celu, sformułowanie pojęcia odporności, zdrowia i choroby; poruszenie tematu objawów różnych chorób.

 • Prezentacja i omówienie przeznaczenia lekarstw, termometru, stetoskopu.

 • Zabawa ruchowo-naśladowcza na podstawie wiersza „Gimnastyka dni tygodnia”.

 • Nauka na pamięć wiersza „Witaminowe abecadło”.

 • Praca plastyczna „Witaminowe abecadło” dzieci wypełniają kolorowym papierem wzory owoców i warzyw.Plan pracy lipiec 2021Tydzień II

Temat: W krainie baśni i bajek.PRZEBIEG ZAJĘĆPoniedziałek: Spotkanie z książką.

 • Zabawa twórcza „Czy wy wiecie, czy nie wiecie, krasnoludki są na świecie...” - słuchanie opowiadania z podkładem muzycznym i ilustrowanie słów ruchem.

 • Rozmowa na temat treści opowiadania.

 • Zabawa ruchowa „Kto został zaczarowany?”

 • Baśniowe zagadki- odczytanie przez nauczyciela fragmentów bajek, zadaniem dzieci jest odgadnięcie jaka to bajka.

 • Ćwiczenia oddechowe i fonacyjne na podstawie wiersza E.M. Skorek „Kołysanka dla puchatka”.

 • Wysłuchanie bajki „Śpiąca królewna”

 • Praca plastyczna- kolorowanie postaci z bajek.

Wtorek: Dbajmy o książki.

 • Rozmowa na temat „Co to jest zakładka?, Kiedy jest używana?, W jakim celu? ”.

 • Oglądanie książeczek w „Kąciku książki”- segregowanie ich na niezniszczone i na zniszczone.

 • Słuchanie opowiadania H. Świdzińskiej „Wędrówka słonia”- rozmowa na temat treści opowiadania.

 • Ustalenie wspólnych zasad korzystania z „Kącika książek”.

 • Nauka rymowanki o książce.

 • Wysłuchanie bajki „Kopciuszek”.

 • Zabawa „Bal na zamku”- tańce do muzyki poważnej, rozwijanie ekspresji ruchowej inspirowanej muzyką.

 • Praca plastyczno-techniczna- wykonanie zakładki do książek.

Nauczyciel prosi dzieci, aby przyniosły do przedszkola swoją ulubioną książeczkę.

Środa: Gdzie mieszka książeczka?

 • Wypowiedzi dzieci na temat książek przyniesionych z domu.

 • Ćwiczenia wizualizacyjne „Ja książka”- dzieci leżą na dywanie i słuchają nauczyciela.

 • Rozmowa na temat księgarni i biblioteki.

 • Wysłuchanie opowiadania Maciejki Mazan „Biblioteka”- rozmowa na temat treści opowiadania.

 • Zabawy rytmiczne i inscenizacyjne przy piosence „Na bal z Kopciuszkiem”.

 • Ćwiczenia grafomotoryczne- kopiowanie przez kalkę techniczną konturów postaci z bajek.

Czwartek: Miś Uszatek.

 • Zabawa „ Z jakiej bajki?”-dzieci turlają kostką, nazywają, co przedstawia „wyrzucony” obrazek i mówią, z jaką bajką im się kojarzy.

 • Wysłuchanie piosenki „Miś Uszatek”- rozmowa na temat piosenki.

 • Zabawa „Co robi miś?.

 • Wysłuchanie wiersza E. Śnieżkowskiej- Bielak „Domek z bajkami”-rysowanie domku na koguciej nóżce.

 • Nauka refrenu piosenki fragmentami, metodą ze słuchu.

 • Zabawa ruchowo- naśladowcza z rymowanką o misiu Uszatku.

 • Oglądanie bajki „Jaś i Małgosia”.

Piątek: Bajkowe bale.

 • Zabawa „Wszystko gra”-konstruowanie prostych instrumentów muzycznych z przedmiotów użytku codziennego.

 • Wymyślanie nazw instrumentów i wspólne muzykowanie- kształtowanie wyobraźni i wrażliwości muzycznej.

 • Zabawa „ Budujemy zamek”-zabawa konstrukcyjna z wykorzystaniem klocków.

 • Zabawa ortofonicza „W zamku straszy”- ćwiczenia artykulacyjne.

 • Zagadki słowno-ruchowe „Kim będę na balu?”.

 • Wysłuchanie wiersza Cz. Janczarskiego „Posłuchajcie bajeczki”-rozmowa na temat wiersza.

Plan pracy lipiec 2021Tydzień III

Temat: Wodne opowieści.PRZEBIEG ZAJĘĆPoniedziałek:Oceany, morza, jeziora, rzeki . • „Wesołe powitanie” – powitanie z dziećmi – dzieci wraz z nauczycielką stojąc w kole śpiewają i wykonują kolejne czynności podane w powianiu.

 • „Zbiorniki wodne” – zabawa dydaktyczna – nauczycielka rozkłada na dywanie zdjęcia zbiorników wodnych, tak, żeby dzieci nie widziały co się na nich znajduje. Następnie zaprasza kolejne dzieci i prosi je o odkrywanie i opisywanie co znajduje się na zdjęciach.

 • „Wskakujemy do wody” – zabawa ruchowa – nauczycielka rozkłada na dywanie krążki/szarfy/obręcze – „zbiorniki wodne”. Dzieci poruszają się po sali omijając „zbiorniki wodne”.

 • „Nazwy oceanów, mórz, jezior i rzek” – zabawa dydaktyczna – nauczycielka opowiada dzieciom o zbiornikach wodnych, pokazując je na mapach świata i Polski

 • „Morskie fale” – zabawa ruchowa z chustą animacyjną – dzieci wraz z nauczycielką stoją w kręgu i trzymają chustę animacyjną. Poruszają nią według wskazówek nauczycielki.

 • „Morskie zawody” – zabawa dydaktyczna – nauczycielka podaje dzieciom nazwę zawodu związanego z morzem, wypowiadając go sylabami. Następnie nauczycielka przedstawia zdjęcia i opowiada czy zajmuje się dana osoba

 • „Wyprawa przez morza i oceany” – zabawa ruchowa-orientacyjna.

 • „Oto ja: ośmiornica Anastazja” – zabawa dydaktyczna – nauczycielka opowiada dzieciom historię o Ośmiornicy Anastazji.

 • „Move Like Sea Animals” – osłuchanie z piosenką – Dzieci słuchają piosenki i próbują naśladować ruchy.

Wtorek: Poznajemy oceany.

 • „Witam tych, którzy…” – powitanie z dziećmi.

 • „Kto mieszka w oceanie?” – zabawa dydaktyczna – nauczycielka pyta dzieci jakie zwierzęta, które zamieszkują w oceanie poznały wczoraj. Nauczycielka podaje podstawowe informacje o każdym zwierzątku. Nauczycielka podaje podstawowe informacje o każdym zwierzątku.

 • „Nazwy oceanów” – zabawa ruchowa – dzieci poruszają się po sali w rytmie wygrywanym przez nauczycielkę na tamburynie.

 • „To ja delfin” – oglądanie filmu – Następnie nauczycielka rozmawia z dziećmi na temat filmu.

 • „Akrobacje delfinów” – zabawa ruchowa – dzieci – „delfiny” wykonują ćwiczenia zgodnie z hasłami nauczycielki.

 • „Ocean w butelce” – wykonanie doświadczenia – nauczycielka prezentuje i omawia z dziećmi jak należy wykonać ocean w butelce.

 • „W oceanie” – zabawa ruchowa – z emblematami zwierząt morskich.

 • „Gdzieś w głębinach morskich fal” – osłuchanie z piosenką – dzieci aktywnie słuchają piosenki.Środa: Zwierzęta morskie

 • „Powitanki” – powitanie z dziećmi

 • „Zwierzęta oceanicznych głębin” – zabawa dydaktyczna – krzyżówka.

 • „Taniec w głębinach oceanicznych fal” – zabawa ruchowa – Dzieci wykonują improwizację ruchową do utworu “Marzenie”.

 • „Zwierzęta mórz i oceanów” – wykonanie pracy plastycznej.

 • „Kraby” – zabawa ruchowa – dzieci – „kraby” poruszają się po sali na tak jak kraby.

 • „Co kryją morskie głębiny?” – zabawa dydaktyczna – dzieci oglądają ilustracje przedstawiające morskie głębiny. Nauczycielka zadaje dzieciom zadania matematyczne.

 • „Wyścig z ośmiornicą” – zabawa ruchowa.

 • „Jak zbudowana jest ryba?” – zabawa dydaktyczna – poznanie części ciała ryby.

 • „Move Like Sea Animals” – słuchanie i próby śpiewania piosenki.Czwartek: Bałtyk – nasze polskie morze.

 • „Masaż na dobry humor” – powitanie z dziećmi.

 • „Szum morza” – wprowadzenie do tematu dnia, słuchanie odglosów szumu morza.

 • „Morze Bałtyckie” – zabawa dydaktyczna – wskazanie Morza Bałtyckiego na mapie Polski. Przybliżenie legendy Morza Bałtyckiego.

 • „Oto Morze Bałtyckie jest” – zabawa muzyczno-ruchowa.

 • „Pocztówka znad morza” – wykonanie pracy plastycznej .

 • „Panie rekinie, czy możemy przepłynąć przez morze?” – zabawa ruchowa.

 • „Obieg wody w przyrodzie” – zabawa dydaktyczna . Nauczycielka włącza dzieciom film edukacyjny i następnie zadaje dzieciom pytania.

 • „Rzeka, morze, ocean!” – zabawa ruchowa – dzieci spacerują po sali w rytmie wygrywanym przez nauczycielkę na tamburynie.

 • „Find an octupus” – zabawa dydaktyczna z chustą animacyjną.

Piątek:Pirackie przygody.

 • „Robimy kółeczko” – powitanie z dziećmi.

 • „Odkoduj temat zajęć” – wprowadzenie do tematu zajęć,kolorowanka,dzięki której dzieci dowiedzą się jaki jest temat zajęć.

 • „Papugi” – zabawa ruchowa – dzieci – „papugi” poruszają się po sali w rytmie piosenki „Z piratami w świat”.

 • „Wyprawa po skarb” – zabawa dydaktyczna

 • „Co rozpuszcza się w wodzie?” -Nauczycielka razem z dziećmi przeprowadza doświadczenie i wspólnie sprawdzają, jaki produkt rozpuści się w wodzie.

 • „Zdobywamy pożywienie” – zabawa zręcznościowa.

 • „Piracka gimnastyka” – zestaw ćwiczeń gimnastycznych.

 • „Czapka pirata” – wykonanie pracy plastycznej.

TEMAT TYGODNIA: BEZPIECZNE I RADOSNE WAKACJE

PONIEDZIAŁEK: BEZPIECZNE WAKACJE

 • Rozwiązywanie krzyżówek- wprowadzenie do tamatu

 • Bezpieczna zabawa na podwórku- ustalenie zasad bezpiecznych zabaw

 • Zabawa ruchowa „zrób to co ja”

 • Zabawa dydaktyczna „miejsca, w których nie można się bawić”- zapoznanie dzieci z miejscami zagrażającymi zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci

 • Przypomnienie zasad bezpiecznego i kulturalnego uczestnictwa w ruchu drogowym- „ulica nie jest do zabawy”

WTOREK: WAKACYJNE RADY

 • Wysłuchanie wiersza „Wakacyjna przygoda”

 • Rozmowa na temat wysłuchanego utworu

 • Słuchanie piosenki „Niech żyją wakacje”

 • Zabawa ruchowa przy muzyce „zbieramy muszelki „

 • Zabawa plastyczna „wakacyjne marzenia”- malowanie na folii spożywczej

 • Rozmowa na temat bezpieczeństwa nad morzem i w górach

 • Przedstawienie niebezpiecznych przedmiotów w domu oraz rozmowa dlaczego te przedmioty stanowią dla nas niebezpieczeństwo

ŚRODA: LATO W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

 • Zgaduj zgadula- zagadki o owocach i warzywach

 • Zabawa dydaktyczna – jak nazywa się ten owoc?

 • Zabawa ruchowa – zrywamy czereśnie (reagowanie na tempo muzyki: muzyka szybka – dzieci idą w podskokach do ogródka, muzyka powolna – zrywają czereśnie)

 • Zabawa dydaktyczno- ruchowa „znajdź swoją parę” (każde dziecko dostaje sylwetę owocu lub warzywa na patyku, gdy gra muzyka – dzieci biegają, gdy muzyka przestaje grać – każde dziecko szuka kolegi z takim samym obrazkiem)

 • Zabawy w ogrodzie przedszkolnym

 • Zabawa matematyczna „warzywa dziadka” – przeliczanie warzyw i owoców rosnących w ogrodzie dziadka, podskakiwanie, wytupywanie tyle razy, ile jest główek kapusty, rzodkiewek, itp.

CZWARTEK: LETNIE ZABAWY RUCHOWE

 • Bezpieczne wakacje- bajka edukacyjna

 • Ćwiczenia poranne

 • Zabawa relaksująca- Spacer

 • Ćwiczenie oparte na relacji koleżeńskiej „rowerek” (Dzieci w parach kładą się na plecach na podłodze z nogami uniesionymi w górę i ugiętymi w kolanach. Następnie stopy opierają o stopy partnera i razem wykonują nogami tzw. „rowerek” (ruchy koliste))

 • Wysłuchanie opowiadania „Przygoda na ulicy”

 • Rozmowa na temat opowiadania


PIĄTEK: SPOTKANIE Z POLICJĄ, STRAŻĄ LUB RATOWNIKIEM

 • Rozwiązywanie zagadek „kim jest policjant, strażak i ratownik”

 • Poznanie specyfiki zawodów

 • Poznanie numerów alarmowych

 • „uratuj misia”- nauka udzielania pierwszej pomocy

 • Zabawa plastyczna „wóz specjalistyczny”