PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ - GRUDZIEŃ

Archiwum » PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ - GRUDZIEŃ

TEMAT I TYGODNIA : MIKOŁAJKIPoniedziałek: Pomocnicy Świętego Mikołaja.

Aktywność poranna i popołudniowa

 • zabawa taneczna „ Roztańczone śnieżynki”
 • zabawa „ Podobieństwa i różnice”
 • gimnastyka Hopsa – zima
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „Pakujemy prezenty”
 • praca nad warstwą tekstową piosenki „ A Mikołaj pędzi”

Zajęcia główne

 • „ Kto pomaga Świętemu Mikołajowi - rozmowa.
 • zabawa usprawniająca mięśnie twarzy „ Śmieszne miny elfa”:
 • powtarzamy wiersz dla Mikołaja „ Usiądź z nami Mikołaju!”

Wtorek: Czerwony nos Rudolfa. Andrzejki.

Aktywność poranna i popołudniowa

 • zabawa orientacyjno-porządkowa „ Chodzimy po śniegu”
 • gimnastyka Hopsa – zima
 • ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość „ Obrazki zimowe”
 • język angielski
 • praca nad warstwą tekstową piosenki „ A Mikołaj pędzi”

Zajęcia główne

 • „ Renifery” -pogadanka na temat reniferów z zaprzęgu Świętego Mikołaja
 • wykonanie ćwiczenia z KP1-liczenie w zakresie 5
 • powtarzamy wiersz dla Mikołaja „ Usiądź z nami Mikołaju!”
 • obchodzimy Andrzejki - pogadanka
 • wróżby andrzejkowe ( kim będę w przyszłości?, serce z imionami, moneta, wyścig butów)
 • wspólna zabawa taneczna

Środa: Śnieżynki dla Mikołaja.

Aktywność poranna i popołudniowa

 • ćwiczenie sprawności grafomotorycznej „ Łączymy kropki”
 • gimnastyka Hopsa – zima
 • ćwiczenia poranne
 • zabawy konstrukcyjne – budowanie z klocków Fabryki Świętego Mikołaja
 • utrwalamy piosenkę „ A Mikołaj pędzi”

Zajęcia główne

 • obserwacja „ Śnieg”
 • zabawa orientacyjno-porządkowa „ Śnieżynki”
 • praca manualna „ Papierowe śnieżynki”
 • powtarzamy wiersz dla Mikołaja „ Usiądź z nami Mikołaju!”

Czwartek: Mikołajki.

Aktywność poranna i popołudniowa

 • zabawa ruchowo – naśladowcza „ Figle w kole”
 • gimnastyka Hopsa – zima
 • zajęcia rytmiczne
 • ćwiczenia usprawniające motorykę małą – lepienie z plasteliny różnych kształtów
 • utrwalamy piosenkę „ A Mikołaj pędzi”

Zajęcia główne

 • „ Co chciałbym dostać od Świętego Mikołąja - pogadanka
 • praca plastyczna „ List do Mikołaja”
 • zabawa grupowa „ Wizyta na poczcie”
 • wykonanie ćwiczenia z KP1 – układanie postaci Mikołaja z kół i trójkątów, dorysowywanie brakujących elementów
 • powtarzamy wiersz dla Mikołaja „ Usiądź z nami Mikołaju!”

Piątek:Witamy Cię, Mikołaju! Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych.

Aktywność poranna i popołudniowa

 • zabawa integracyjna „ Witamy się”
 • gimnastyka Hopsa – zima
 • ćwiczenia poranne
 • utrwalamy piosenkę „ A Mikołaj pędzi”
 • zabawa oddechowa „ Kolorowe piórka”

Zajęcia główne

 • zabawa integracyjna „ Witaj, Mikołaju”
 • „ Rozmowa z Mikołajem” - pogadanka
 • improwizacja ruchowa „ Wspólny taniec mikołajkowy”
 • powtarzamy wiersz dla Mikołaja „ Usiądź z nami Mikołaju!”
 • praca plastyczna „ Mikołaj”.


TEMAT II TYGODNIA: PANI ZIMA.Poniedziałek: Przyszła zima. Mikołajki.

Aktywność poranna i popołudniowa

 • zabawa orientacyjno-porządkowa „ Raz,dwa, trzy, przedszkolak patrzy!”
 • gimnastyka Hopsa – zima
 • prezentacja piosenki „ Zima, zima, pada śnieg” w formie zabawy muzyczno-ruchowej
 • ćwiczenia poranne
 • zajęcia rytmiczne

Zajęcia główne

 • wysłuchanie wiersza Bożeny Formy „ Nastała zima”
 • omówienie treści wiersza
 • obserwacja pogody za oknem „ Zimowa pogoda”
 • wykonanie ćwiczenia z KP1 – rysowanie po śladzie płatków
 • „ Termometr” - zapoznanie z funkcją i działaniem termometru zaokiennego.
 • zabawa ruchowa „ Raz ciepło, raz zimno”.

Wtorek: Zimowe drzewa.

Aktywność poranna i popołudniowa

 • zabawa ruchowo – naśladowcza „ Powtórz
 • gimnastyka Hopsa
 • język angielski
 • praca nad tekstem piosenki „ Zima, zima, pada śnieg - zabawa rytmiczna
 • ćwiczenia poranne
 • zabawa grupowa „ Tańczymy

Zajęcia główne

 • zabawa sensoryczna „ Śnieżynka
 • wykonanie ćwiczenia z KP1- odtwarzanie rytmu, dorysowywanie elementów zimowego ubioru
 • praca plastyczno-techniczna „ Zimowe drzewo
 • uporządkowanie stanowiska pracy
 • ćwiczenia gimnastyczne

Środa: Nosimy czapki i szaliki.

Aktywność poranna i popołudniowa

 • zabawa grupowa „ Jak duży jesteś?
 • gimnastyka Hopsa – zima
 • ćwiczenia poranne
 • ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość – układanie w całość pociętych obrazków
 • zabawa słuchowa „ Co tak gra?

Zajęcia główne

 • zabawa „ Ubieramy Hopsa
 • zabawa w kąciku tematycznym „ Sklep z ubraniami
 • nauka ze słuchu piosenki „ Zima, zima, pada śnieg z wykorzystaniem wersji wokalnej utworu

Czwartek: Jak dzieci lepiły bałwana.

Aktywność poranna i popołudniowa

 • zabawa sensoryczna „ Magiczny worek
 • gimnastyka Hopsa
 • zabawa muzyczno-ruchowa przy piosence „ Zima, zima, pada śnieg
 • ćwiczenia poranne
 • zabawa matematyczna „ Klocki- przeliczanie klocków
 • zabawa konstrukcyjna „ Wielka budowla

Zajęcia główne

 • wysłuchanie opowiadania „ Bałwanek
 • rozmowa na temat treści opowiadania
 • zabawa „ Bałwankowe kule
 • zabawa ruchowo-naśladowcza „ Lepimy bałwana
 • wykonanie ćwiczenia z KP1- rysowanie po śladzie, przeliczanie elementów zbioru.

Piątek: Dzień herbaty.

Aktywność poranna i popołudniowa

 • ćwiczenie sprawności wzrokowo-słuchowej – rysowanie palcem w powietrzu figur geometrycznych
 • gimnastyka Hopsa – zima
 • utrwalanie piosenki Zima, zima, pada śnieg
 • ćwiczenia poranne
 • zabawa rozwijająca umiejętności słuchowe Klaszcz tak jak ja!

Zajęcia główne

 • Indie – królestwo herbaty - pogadanka
 • Jak i gdzie rośnie herbata; - oglądanie zdjęć pól herbacianych
 • Jaki to zapach; - rozpoznawanie herbat owocowych i ziołowych po zapachu
 • wspólna degustacja herbaty
 • zabawa ruchowa Marsz z woreczkami

Tydzień IIITemat tygodnia: Świąteczne pocztÓwki.Poniedziałek: Czas na świąteczne życzenia.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa ruchowa Slalom

 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej Takie same i inne

 • Zabawa grupowa Wędrująca piłka

 • Zajęcia rytmiczne

Zajęcia główne:

 • Zajęcia społeczne- czas na świąteczne życzenia

 • Odczytanie treści kartki z życzeniami-rozmowa

 • Zabawa ze składanką Hopsa Z okazji świąt życzę Ci...

 • Wykonanie kartki świątecznej z wyprawki

 • Nauka wiersza i piosenki świątecznej

Wtorek: Kartka z życzeniami.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa słuchowa Co usłyszałem

 • Ćwiczenia oddechowe Wielobarwna tęcza

 • Zabawa skoczna Na jakiej figurze;-utrwalenie podstawowych figur geometrycznych

 • Język angielski

Zajęcia główne:

 • Zajęcia techniczne Kartka z życzeniami

 • Mieszkańcy świata-pogadanka

 • Tworzenie kartek bożonarodzeniowych Świątecznych życzeń nadszedł czas

 • Wykonanie ćwiczenia z kart pracy

 • Zabawa relaksacyjna w kole Piszę kartkę

Środa: Jak zaadresować list?

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Tropiąca Ukryty list

 • Zabawa ruchowo-naśladowcza Zrób tak jak ja!

 • Spacer/zajęcia sportowe

 • Zabawa twórcza Zawijasy

Zajęcia główne:

 • Zajęcia społeczne- jak zaadresować list?

 • Oglądanie zbiorów tematycznych pocztówek i kartek

 • Prezentacja jak zaadresować list?

 • Ćwiczenie koordynacji wzrokowo ruchowej Ozdobna koperta

 • Praca plastyczna Ozdobna koperta

 • Zabawa ruchowa w kole List do ciebieCzwartek: Wycieczka na pocztę.
Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa ruchowa Biegamy

 • Zabawa orientacyjno- porządkowa Śnieżynki spadaja na drzewo

 • Zajęcia rytmiczne

 • Zabawa rozwijająca orientację przestrzenna Gdzie jest miś;

Zajęcia główne:

 • Zajęcia społeczne- wycieczka na pocztę

 • Zabawa w kole ,puszczanie powitalnej iskierki

 • Swobodna rozmowa na temat poczty

 • Wykonanie ćwiczenia z kart pracy

 • Nasza poczta-układanie puzzli

Piątek: Świąteczny prezent dla zwierząt.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa matematyczna Ile wagoników;

 • Zabawa rzutna Latające krążki

 • Spacer/zajęcia sportowe

 • Śpiewanie piosenki i recytacja wierszyka świątecznegoZajęcia główne:

 • Zajęcia dydaktyczne z wykorzystaniem tekstu literackiego-świąteczny prezent dla zwierząt

 • Wysłuchanie opowiadania Marzenie Konrada

 • Rozmowa na temat treści opowiadania

 • Schronisko-rozmowa wspierana obrazkami tematycznymi

 • Zabawa plastyczna Zimowe drzewoTydzień IVTemat tygodnia:Święta, świeta.Poniedziałek: Ozdoby choinkowe.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa rozwijająca orientację wzrokowo- ruchową Powtórz za mną

 • Ćwiczenia usprawniające motorykę małą Makaronowe sznurowadła

 • Zajęcia rytmiczne

 • Spacer/zajęcia sportowe

Zajęcia główne:

 • Zajęcia matematyczno-plastyczne- ozdoby choinkowe

 • Zabawa relaksacyjna Powitalne masażyki

 • Zabawa z klasyfikowanie Gdzie zawiesić;

 • Zabawa matematyczna Gdzie więcej;

 • Wykonanie świątecznego wieńca z wyprawki

Wtorek: Pachnące pierniczki.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa w parach rozwijająca spostrzegawczość Gdzie jest;

 • Zabawa rzutna Celujemy

 • Język angielski

 • Spacer/zajęcia sportowe

Zajęcia główne:

 • Zajęcia kulinarne - pachnące pierniczki

 • Oglądanie foremek do pierników o różnych kształtach

 • Jaki to kształt;- rozpoznanie kształtu wcześniej obejrzanych foremek za pomocą zmysłu dotyku

 • Czy przyprawy pachną?- rozpoznawanie i określanie zapachów kojarzących się ze świętami

 • Zabawa kulinarna Świąteczne pierniczki

 • Wspólna degustacja pierniczków

Środa: Kiedy obchodzimy Boże Narodzenie?

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa tropiąca Gdzie jest zegar;

 • Ćwiczenie usprawniające narządy mowy Odgłos zegara

 • Spacer/zajęcia sportowe

Zajęcia główne:

 • Zajęcia społeczne- kiedy obchodzimy Boże Narodzenie?

 • Święta Bożego Narodzenia- pogadanka

 • Prezentacja kalendarza, zakreślenie daty świat Bożego Narodzenia, nazwanie pór roku

 • Wieczór wigilijny- rozmowa wspierana obrazkami tematycznymi

 • Przy wigilijnym stoleprezentacja ilustracji przedstawiających potrawy wigilijne

 • Wykonanie ćwiczenia z kart pracy

Czwartek: Kolorowe bombki.

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Ćwiczenia grafomotoryczne - rysowanie na kartce różnych kształtów

 • Ćwiczenie usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową

 • Zajęcia rytmiczne

 • Spacer/Zajęcia sportowe

Zajęcia główne:

 • Zajęcia integracyjno- ruchowe- kolorowe bombki

 • Odszukanie kształtu koła w najbliższym otoczeniu

 • Zabawa ruchowa ze śpiewem

 • Wykonanie ćwiczenia z kart pracy

 • Praca plastyczno- techniczna Świąteczna bombka

Piątek: Wspólne kolędowanie. Wigilia

Aktywność poranna i popołudniowa:

 • Zabawa ruchowa Kotki

 • Zabawa ruchowa Ciekawskie zajączki

 • Spacer/Zajęcia sportowe

 • Zabawa słowna Rymowanka

Zajęcia główne:

 • Zajęcia umuzykalniające- wspólne kolędowanie

 • Wigilijna akademia z poczęstunkiem