PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ - CZERWIEC

Archiwum » PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ - CZERWIEC

PLAN PRACY WYCHOWAWCZO-DYDAKTYCZNEJ

CZERWIEC

Grupa „Przedszkolaki z jednej paki”

Tydzień 12

Temat tygodnia: Dzień dziecka

Poniedziałek: Dzieci też mają swoje prawa


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • zabawa integracyjna „Turlanie piłki”

 • rysunek „Mój przyjaciel”

 • wiczenia poranne

 • wiczenie orientacji przestrzennej „Moja ręka”

 • zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem”Piłka w dołku”


Zajęcia główne:

 • oglądanie ilustracji przedstawiających dzieci z różnych stron świata

 • opisywanie i porównywanie wyglądu dzieci oraz próba wskazania na globusie miejsc, z których pochodzą

 • rozmowa na temat wiersza

 • zabawa integracyjna „Kto ma...”

 • Wyjaśnienie czym jest Konwencja o prawach dziecka, objaśnienie znaczenia terminu prawo

 • burza mózgów „Mam prawo do...”Wtorek: Dziecko i świat


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • wiczenia oddechowe „Kto szybciej ”

 • rozwiązywanie zagadek slownych

 • wiczenia poranne

 • kalambury „Wszyscy mamy swoje prawa”

 • zabawa ruchowa „Mur obronny”

Zajęcia główne:

 • wysłuchanie wiersza Maciejki Mazan „Krzesłem na księżyc”

 • rozmowa inspirowana wierszem

 • zabawa dramowa „To już potrafimy”

 • zabawa integrująca „Piłka”

 • zabawa z celowaniem „Kto trafi do poręczy”

 • zabawa „Kto jest podobny do mnie”Środa: To ja, a to Ty


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • wiczenia artykulacyjne „Śmiech dzieci”

 • wiczenia poranne

 • zabawa integrująca „Wesołe magnesy”

 • wiczenie koordynacji wzrokowo-ruchowej „Szukaj i ...”

 • zabawa rzutna „Mur rzu

 • piłkę do tunelu”Zajęcia główne:

 • rozmowa na temat różnic i podobieństw między ludźmi

 • zabawa ruchowa „Dobieramy się w pary”

 • zabawa matematyczna „Wyższe, niższe”- porównywanie długości(wysokości)

 • prezentacja różnych rodzajów miar

 • samodzielne doświadczenia w pomiarze długości wspólną miarą

 • wykonanie

 • wiczenia z kart pracy

Czwartek: Portret przyjacielaAktywność poranna i popołudniowa:

 • oglądanie zdjęć ukazujących dzieci w różnych okresach ich życia- swobodne wypowiedzi dzieci

 • wiczenia poranne

 • wiczenia rytmicznio-słuchowe „Nasze imiona”

 • zabawa ludowa „Adam siedmiu synów miał”Zajęcia główne:

 • rozmowa na temat praw dzieci, ich różności i odmienności

 • oglądane ilustracji przedstawiających dzieci z różnych stron świata, dostrzeganie różnic w ich wyglądzie

 • praca plastyczna „Mój przyjaciel”-rysowanie portretu przyjaciela;nadanie imienia swojemu przyjacielowi

 • degustacja miodu:określanie jego wyglądu, smaku oraz zapachu

 • przeprowadzenie doświadczenia, wnioskowanie- badanie zjawiska rozpuszczalności substancji, wykrywanie związków oraz zależności między substancjami

Piątek: Dobra zabawa to ważna sprawa


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • wiczenia ortofoniczne „Raz i dwa mówię ja”

 • wiczenia poranne

 • zabawa konstrukcyjna „Tajemniczy zamek”

 • zabawa paluszkowa „Paluszki witamy, głośno przeliczamy

 • zabawa ruchowa na czworakach „Zabawa kotów piłkami”


Zajęcia główne:

 • zabawa w zespołach „Kolorowy świat”-układanie obrazka z figur geometrycznych

 • zabawa ruchowa „Figury geometryczne”

 • zabawa taneczna „Taniec radości

 • wykonanie

 • wiczenia z kart pracy

 • projektowanie makiety placu zabaw-karty artysty

Temat tygodnia: Co w trawie piszczy?Poniedziałek: Co słycha

w trawie?


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • zabawa integrująca z chustą animacyjną „Kolorowa tęcza”

 • zabawa ortofoniczna „Wiatr w trawie”

 • wiczenia poranne

 • zabawa rzutna „Wrzu

 • orzeszki do dziupli”

 • zabawa ruchowa „Szczur”

Zajęcia główne:

 • rozmowa na temat tekstu piosenki Urszuli Piotrowskiej „Lubię leże

 • na trawie”

 • zabawa dramowa „Na łące”

 • wiczenia spostrzegawczości „Co do tego pasuje?”-utrwalenie wyglądu zwierząt łąkowych

 • wykonanie kolażu do tekstu piosenki

 • prezentacja prac i zorganizowanie wystawy

Wtorek: Jak pachnie świat?


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • wiczenia oddechowe „Co pachnie na łące?”

 • rozwiązywanie zagadek słownych dotyczących zwierząt łąkowych

 • wiczenia poranne

 • wiczenie orientacji kierunkowej „Pszczółki zbierają nektar”

 • wiczenie percepcji słuchowej „Co słycha

 • w trawie”


Zajęcia główne:

 • zabawa sensoryczna „Co czujesz?”

 • zabawa w skojarzenia „Zapach to...”

 • zabawa badawcza „Czym pachnie powietrze?”-zapoznanie z właściwościami powietrza

 • praca techniczna „Wachlarze”-wykonanie wachlarza

 • zabawa integracyjna z chustą animacyjną „Kto się ukrył w trawie”

 • zabawy z wykorzystaniem sprzętu sportowego

Środa: Mały entomolog


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • wiczenia artykulacyjne „Powtórz, co słyszysz”

 • wiczenia poranne

 • zabawa integrująca „Gąsienice”

 • zabawa z chustą animacyjną „Uciekaj do ula”

 • wiczenie percepcji wzrokowej-praca z obrazkiem


Zajęcia główne:

 • rozmowa na temat życia na łące połączona z oglądaniem ilustracji zwierząt

 • burza mózgów „Entomolog to...”-wyjaśnienie pojęcia entomolog

 • zabawa tropiąca odszukiwanie ilustracji zwierząt,obserwacja przez lupę,wykonywanie zdjęć,podsumowanie poszukiwań,zwrócenie uwagi na konieczność ochrony ekosystemu łąki

 • zabawa tematyczna „Nasze owady”

 • nauka piosenki lubię leże

 • na trawie

 • wykonanie

 • wiczenia z kart pracy

Czwartek: Motyle


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • wiczenie lateralizacji

 • wiczenia poranne

 • wiczenia wrażliwości słuchowej „Motylki”

 • wiczenia orientacji przestrzennej „Biedronki i kwiaty”

 • wiczenia oddechowe
Zajęcia główne:

 • rozmowa inspirowana wierszem Maciejki Mazan „Niebieski motylek”

 • praca plastyczno-techniczna -wykonanie przestrzennej sylwety motyla

 • prezentacja prac i zorganizowanie wystawy

 • układanie historyjki o motylku

 • wykonywanie

 • wiczenia z kart pracy

Piątek: Na zielonej łące


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • wiczenia ortofoniczne

 • wiczenia poranne

 • zabawa integrująca „Bąk”-

 • zabawa ludowa „Jaworowi ludzie”


Zajęcia główne:

 • wspólne konstruowanie gry do opowiadania na temat życia na łące

 • rozgrywki w parach

 • zabawa „Co w trawie piszczy?”

 • wykonanie

 • wiczenia z kart pracy

 • zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem „Piłka w dołku”


Temat tygodnia: Bezpieczne wakacje


Poniedziałek:Bezpieczne wakacje Trampolinka


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • zabawa integracyjna z chustą integracyjną „Uwaga, balon!”

 • wiczenia poranne

 • zabawa matematyczna „Bilety”-

 • wiczenie poprawności przeliczania

 • zabawa ruchowa „Rzu

 • piłkę do tunelu”

Zajęcia główne:

 • opowiadanie Urszuli Piotrowskiej „Trampolinek jedzie na wakacje”

 • rozmowa na temat wakacji i zasad bezpiecznego odpoczynku

 • poznanie stałego naturalnego następstwa czasu- cykliczność pór roku, omówienie cech lata

 • zabawa dydaktyczna „Obrazek do pary”- utrwalenie cech różnych regionów Polski

 • wykonanie pracy z kart artysty

Wtorek:Niebezpieczne wysypiska


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • wiczenia artykulacyjne „Słoń”

 • zabawa integrująca „Kołyska”

 • wiczenia poranne

 • komponowanie na plamie kleksa „Kolorowy stworek”

 • zabawa ruchowa rzutna „Wrzu

 • orzeszki do dziupli”


Zajęcia główne:

 • rozmowa na temat wysypisk śmieci, wyjaśnienie pojęcia wysypisko śmieci, uwrażliwienie na istnienie nielegalnych wysypisk

 • przypomnienie zasad postępowania w sytuacji zagrożenia i numeru telefonu alarmowego 112

 • doświadczalne sprawdzenie niekorzystnego wpływu na przyrodę niekontrolowanego wyrzucania śmieci

 • praca plastyczna „Wesołe kleksiki”-oglądanie efektów, swobodne wypowiedzi

Środa: Co zabierzemy na wakacje?


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • wiczenia artykulacyjne „Rozmowa przez telefon”

 • wiczenia poranne

 • zabawa dydaktyczna „Kto zmienił miejsce?”

 • zabawa przy piosence „Nasz przyjaciel Trampolinek”

 • wiczenie percepcji wzrokowej „Gdzie jest Trampolinek?”


Zajęcia główne:

 • rozmowa na temat sposobu przygotowania się do podróży

 • przypomnienie o niezbędnych zasadach bezpieczeństwa

 • zabawa matematyczna „Tak, nie”

 • zabawa ruchowa „Wyruszamy w podróż”

 • zabawy rytmiczne

 • wykonanie

 • wiczenia z kart pracy
Czwartek: Skrzynia skarbów


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • wiczenie lateralizacji „Posłuchaj i narysuj”

 • wiczenia poranne

 • tworzenie swobodnego tekstu- układanie opowiadania do rysunku

 • praca techniką origami „Samolot”

 • wiczenia oddechowe „Daszek”

Zajęcia główne:

 • rozmowa na temat wakacji

 • praca plastyczno-techniczna- wykonanie skrzynek skarbów

 • prezentacja prac

 • rysowanie kredą

 • zabawa ruchowa na czworakachPiątek: Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • wiczenia koordynacji wzrokow-ruchowej „Pościg”

 • wiczenia poranne

 • wiczenia grafomotoryczne „Od startu do mety”

 • zabawa dokończ zdanie „Moja ulubiona zabawa to....”

 • wiczenia grafomotoryczne „Piłka”


Zajęcia główne:

 • omówienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wyjścia poza teren przedszkola

 • praca z tablicą multimedialną-pokaz placówki straży pożarnej, poznanie pracy strażaka, oglądanie sprzętu strażackiego, utrwalenie numeru 112

 • wykonanie

 • wiczenia z kart pracy

 • zabawa ruchowa z mocowaniem i dźwiganiem „Piłka w dołku”

Temat tygodnia: Pożegnanie przedszkola

Poniedziałek: Lato czeka


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • zabawa integracyjna „Kto silniejszy?”

 • wiczenia poranne

 • zabawa równoważna „Wakacyjny deser”

 • wiczenia grafomotoryczne „Ozdabiamy talerze”

Zajęcia główne:

 • rozmowa na temat lata i spędzania wakacji inspirowana wierszem Urszuli Piotrowskiej „Gdzie nie spojrzę-wszędzie lato”

 • zabawa dokończ zdanie „Spędzę wakacje...”

 • zabawa z chustą animacyjną „Burza na morzu”

 • wykonanie

 • wiczenia z kart pracy

 • zabawa „Podaj piłeczkę”


Wtorek: Wulkan


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • wiczenia oddechowe „Baloniki”

 • rozwiązywanie zagadek słownych o regionach Polski- samodzielne wymyślanie zagadek i dzielenie się doświadczeniami

 • wiczenia poranne

 • układanie puzzli „Wakacyjne obrazy”

 • wiczenie percepcji słuchowej „Na czym gram?”


Zajęcia główne:

 • rozmowa na temat wakacyjnych podróży

 • wyjaśnienie pojęcia- wulkan

 • zabawa badawcza- przeprowadzenie modelowej symulacji wybuchu wulkanu, wnioskowanie, dzielenie się spostrzeżeniami

 • zabawa ruchowa „Lawa”

 • zabawa integracyjna z chustą animacyjną

 • zabawy naśladowcza „Kogo spotkamy na wakacjach?”Środa: To mój adres


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • zabawa przy muzyce z gazetami

 • wiczenia poranne

 • kolaż „Gazetowy świat”- tworzenie kompozycji z obrazków z gazet uzupełnionej rysunkiem

 • zabawa ruchowa na czworakach „Zabawa kotów piłkami”

 • wiczenie percepcji wzrokowej „Chodź do mnie, chodź do mnie, rączkę mi daj”

 • oglądanie książek i wyszukiwanie szczegółów na ilustracjach


Zajęcia główne:

 • zabawa utrwalająca znajomość miejsca zamieszkania dziecka

 • zabawa ruchowa „To mój adres”

 • nauka piosenki „Zabawa w pociąg”

 • zabawa przyrodnicza „Zwiedzamy ogród”

 • wykonanie

 • wiczenia z kart pracy

Czwartek: Tratwa


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • wiczenie lateralizacji

 • wiczenia poranne

 • zabawa z elementem rywalizacji „Brzuszek do brzuszka”

 • wiczenia oddechowe

 • wykonanie pracy z kart artysty

 • zabawa ruchowa rzutna

Zajęcia główne:

 • rozmowa wprowadzająca na temat zasad bezpiecznego korzystania z akwenów wodnych

 • przypomnienie numeru alarmowego 112

 • praca plastyczno-techniczna -wykonanie modelu tratwy

 • wspólne sprzątanie po wykonanej pracy

 • prezentacja prac i zorganizowanie wystawy

Piątek: Lubimy wakacje


Aktywność poranna i popołudniowa:

 • wiczenia ortofoniczne „Powtórz po mnie, co słyszysz?”

 • wiczenia poranne

 • zabawa korekcyjna „Przytul mnie”

 • oglądanie albumów o Polsce- zachęcanie do swobodnego wypowiadania się i dzielenia się planami wakacyjnymi

 • „Wakacyjna podróż”- rysunek kredkami


Zajęcia główne:

 • oglądanie ilustracji przedstawiających różne regiony Polski, opisywanie ich cech charakterystycznych, roślin, zwierząt, ukształtowania terenu

 • umiejscowienie regionów na mapie Polski

 • wykonanie

 • wiczenia z kart pracy

 • zabawa ruchowa naśladowcza „Jedziemy na wakacje”