Harmonogram Zajęć

PUNKT PRZEDSZKOLNY

  • PONIEDZIAŁEK – rytmika, warsztaty plastyczne, zajęcia edukacyjne,
  • WTOREK – artystyczna aktywność ruchowa- , zajęcia edukacyjne, j.angielski
  • ŚRODA – warsztaty stymulujące rozwój psycho-ruchowy, zajęcia edukacyjne ,
  • CZWARTEK – rytmika, zajęcia plastyczno-techniczne, zajęcia edukacyjne,
  • PIĄTEK – zajęcia edukacyjne, zajęcia konstrukcyjne, dogoterapia raz w m-cu, zajęcia kuchcikowe.

KLUB MALUCHA


- PONIEDZIAŁEK - zajęcia edukacyjne, słuchanie muzyki klasycznej, poczytaj mi ciociu, , rytmika

- WTOREK - muzyka dla smyka, zabawy buzi i języka, kołysanki, poczytaj mi

                   ciociu, j. angielski, zajęcia edukacyjne

- ŚRODA  - dwie rączki mam, słuchanie muzyki relaksacyjnej,

                 poczytaj mi ciociu, warsztaty artystyczne, zajęcia edukacyjne,

- CZWARTEK - muzyka dla smyka, wyginam śmiało ciało, kołysanki, poczytaj

                       mi ciociu, zajęcia edukacyjne, rytmika

- PIĄTEK - zajęcia edukacyjne , słuchanie muzyki klasycznej, poczytaj mi ciociu,

                  dogoterapia raz w m-cu, zajęcia kuchcikowe

Godziny zajęć odbywających się w ciągu dnia nie są ściśle ustalone. Codziennie odbywają się zajęcia
plastyczno-techniczno-malarskie.

PROGRAM DNIA PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO

Tak wygląda dzień w naszym Punkcie Przedszkolnym
Program dnia ułożyliśmy tak, aby nie obciążać zbytnio naszych Milusińskich. Jest czas na zabawę, naukę i relaks.
6.30 - 9.00 powitanie dzieci , zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i  inspirowane.
9.00 - 9.30 przygotowanie do śniadania ( czynności porządkowe i higieniczne )  śniadanie, mycie ząbków
10.00 - 11.30 zajęcia edukacyjne zorganizowane wg. planu tygodniowego
spacer lub zabawy dowolne
11.30 - 12.00 przygotowanie do obiadku i obiadek, mycie ząbków
12.00 -16.00 odpoczynek, wyciszenie, słuchanie muzyki, zajęcia wg harmonogramu, zabawy dowolne

 

PROGRAM DNIA  KLUBU MALUCHA
7.00 - 9.00   Powitanie dzieci i zabawy dowolne
9.00 - 9.20   Śniadanie
9.30 - 9.45   Toaleta
10.00 - 11.20  Zajęcia wg harmonogram
spacer lub zabawy dowolne

                   11 30.- 12.00 przygotowanie do obiadku i obiadek

                    12.00 - 14.00 wyciszenie,odpoczynek, słuchanie muzyki

                   14.15 - 16.00 zabawy wg harmonogramu i zabawy dowolne