O nas

" BAJKOWY DWOREK" , oferuje opiekę nad dziećmi od 1 do 3 roku życia w Klubie Malucha oraz opiekę nad dziećmi od 3 do 6 roku życia w Punkcie Przedszkolnym -  od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6.30 do 16.00 oraz w przypadku zgłoszeń rodziców do 17.30 w ustalonych porach/.

W BAJKOWYM DWORKU zapewniamy każdemu dziecku, wszystko to, czego potrzebuje, opierając się na pedagogice zabawy. Zależy nam aby dziecko było szczęśliwe i pogodne, oraz aby miało zapewnione warunki do wszechstronnego rozwoju. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra opiekuńczo - wychowawcza, która wspiera i stymuluje indywidualny rozwój każdego dziecka.

W BAJKOWYM DWORKU  oferujemy:

  • zajęcia edukacyjne,
  • zajęcia dydaktyczno - wychowawcze i rozwojowe: gimnastyka korekcyjna, zajęcia plastyczne, taniec współczesny,muzykoterapia, czytanie bajek, dogoterapia, rytmika, religia, nauka języka angielskiego oraz niemieckiego, gry i zabawy na świeżym powietrzu, zajęcia kulinarne.
  • zajęcia w małych grupach, dostosowanych do wieku dziecka,
  • wyżywienie

Wszystkie zajęcia są dostosowane do wieku i możliwości rozwojowych dziecka!!!

W ramach indywidualnych potrzeb dzieci, oferujemy specjalistyczne konsultacje pedagogiczne, psychologiczne oraz logopedyczne.